(English: see below)

5-daagse retreat of weekendformule met verblijf

Paden naar Verlichting

naar het 4de en 5de niveau van de mens

Kiara-foto-300x200 (1)  

Een retreat met Kiara Windrider is vertoeven

in de stille eenvoud van het hart en de grootsheid van de ziel.

“Er zijn zoveel visies op verlichting als er wolken in de hemel voorbij waaien,” zegt Kiara Windrider. “Ik persoonlijk voel het aan als iets wat ieder van ons kan opeisen als een levende realiteit op het moment dat we onze identiteit verschuiven van een persoonlijk zelf naar een universeel zelf. Dit is een stap voor stap proces dat helderheid en engagement vraagt maar tevens nooit zo mysterieus, pijnlijk, tijdrovend of moeilijk is als wel eens beweerd wordt. Ik ben ervan overtuigd dat verlichting het begin van onze reis naar meesterschap is en niet het eindpunt.”

De 5-daagse retreat biedt aan elke deelnemer het fundament voor zelf-realisatie.

We zullen putten uit verschillende tradities zoals o.a. de Advaita (non-dualiteit) uit India, de Sufi, de Egyptische en sjamanistische tradities en in groep krachtige en interactieve oefeningen beleven die de noodzakelijk verschuiving in je identiteit kunnen teweegbrengen.

‘Een vis in het water heeft geen dorst,’ zei de Sufi-mysticus die in het Westen als Rumi gekend is.

Kom en wees voorbereid op radicale veranderingen in je leven.

Je kan als voorbereiding volgende teksten lezen: The supramental force and the conquest of death,  Supramental transformation, The prayer os Saint Franciscus. De 3 teksten staan onderaan deze file.

Kiara Windrider over ‘Verlichting’

“Verlichting is te vaak voorgesteld als iets mystieks, als een ervaring die moet gezocht worden, een staat die moet bereikt worden. Dit is fout en lokt foute verwachtingen en obesssief zoeken uit. Verlichting is geen ervaring maar een verwezenlijking, geen bewustzijnsstaat maar het eenvoudig begrijpen van wat we al zijn en altijd al waren. De verwezenlijking van deze eenvoudige waarheid helpt ons de illusie te doorprikken van het denken dat ons gevangen houdt in dualiteit en afscheiding. Die waarheid helpt ons ook een nieuwe verhouding met de wereld rond ons aan te gaan. De oude Vedische leer is een stap voor stap analyse van deze waarheid, die, eenmaal begrepen en in praktijk gebracht, ons toelaat om de bewuste scheppers van ons dagelijkse leven te zijn. Met sommige van deze Vedische leringen zullen we werken in de retreat, om dan te zien hoe dit alles perfect in harmonie is met de waarheden van de quantum wanorde en non-locality.”

Wie is Kiara Windrider?

Kiara Windrider, MA, MFT, is a psychotherapist, author, and spiritual teacher. He has been researching the phenomenon of planetary awakening for many decades, and has written five books including “Year Zero: Time of the Great Shift” and “Ilahinoor: Awaken the Divine Human”. Zie ook www.kiarawindrider.net voor meer details. Meer op www.kiarawindrider.net

Interviews met Kiara

Interviews met Kiara, augustus 2013: interview 1 en interview 2 en over ‘Planetary awakening’: interview 3

    Retreat.Kiara.2015.04 Retreat.Kiara.2015.01 (1) Retreat.Kiara.2015.08 Retreat.Kiara.2015.03 Retreat.Kiara.2015.02

 

Data: vrijdag 1 juli 2016, 19u tot dinsdag 5 juli, 17u

Adres: Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg, België

Aanmelden: De MaanCirkel, België, +32(0)15 52 02 57 of mail ons

Prijs, inschrijving, er zijn 3 formules mogelijk:

* 5-DAAGSE RETREAT: vrijdag 1 juli 2016, 19u tot dinsdag 5 juli, 17u

Prijs: €655: workshops, verblijf met overnachtingen en maaltijden, inbegrepen. Beperkt aantal 1-persoons-kamers, daarna gedeelde 2-persoons-kamer. Je kan lakens huren, voeg daarvoor per laken-set €10 aan je voorschot toe.

Inschrijving en betaling: stort €265 (eventueel +€10 voor lakens) voorschot op BE25 001-3223704-82 van De MaanCirkel en vermeld de boekingscode voor het 5-daagse retreat: KIA-50. Graag voorschot storten voor 1 mei, in verband met de boeking van de locatie door ons. De dag van aankomst betaal je het resterende bedrag aan Kiara. Het voorschot geldt als reservatie.

* WEEKENDFORMULE: vrijdagavond 1 juli, 19u tot en met zondag 3 juli, 18u

Prijs: €365: workshops, verblijf met overnachtingen en maaltijden, inbegrepen. Beperkt aantal plaatsen. Ook beperkt aantal 1-pers.-kamers, daarna gedeelde 2-pers.-kamer. Lakens: je kan lakens huren, voeg daarvoor per laken-set €10 aan je voorschot toe.

Inschrijving en betaling: stort €160 (eventueel +€10 voor lakens) voorschot op BE25 001-3223704-82 van De MaanCirkel en vermeld de boekingscode voor het 5-daagse retreat: KIA-51. Graag voorschot storten voor 1 mei, i.v.m. boeking van de locatie. De dag van aankomst betaal je het resterende bedrag aan Kiara. Het voorschot geldt als reservatie.

* ENKEL INTRODUCTIE-AVOND: €25, vrijdag 1 juli 2016, 19u-22u

Prijs en inschrijven: €25, stort op BE25 001-3223704-82 van De MaanCirkel en vermeld de boekingscode voor de introductie-avond: KIA-52.

 

Gegevens bank:

* Bank: BNP Paribas Fortis, Dorpplaats 16, 3190 Boortmeerbeek, Belgium,
IBAN code: BE25 0013 2237 0482, BIC-code: GEBABEBB

 

Annulatie-voorwaarden

* Bij annulatie voor 1 mei wordt 50% van het voorschot terugbetaald

* Bij annulatie na 1 mei wordt het voorschot niet terugbetaald

{loadformmaker 1}

Individuele heling door Kiara

Kiara geeft ook individuele helingsessies op donderdag 7 en vrijdag 8 juli in De MaanCirkel, 3191 Hever. Enkel op afspraak. Interesse? Lees meer.

     5-day residential retreat or weekend

Pathways to Enlightenment

moving towards 4th level and 5th level human


A retreat with Kiara Windrider is journey

through the silent innocense of the heart and the depths of the soul

Kiara Windrider
There are as many views of enlightenment as there are clouds passing across the sky. I personally feel this is something each of us can claim as a living reality the moment we shift our identity from the personal self to the universal self. This is a step by step process which requires clarity and commitment, but is nowhere near as mysterious, painful, time-consuming, or difficult as it is often made out to be. I believe that this thing called enlightenment is the beginning, not the end, of our journey into mastery.
This five day retreat will provide the foundation for each person’s journey of self-realization. There will be teachings from Advaita, Sufi, Egyptian and Shamanic traditions, and powerful interactive practices in a group setting for creating the necessary shift in identity.
“A fish in the water is not thirsty”, said the Sufi mystic commonly known in the West as Rumi. Come prepared for radical life changes.

Kiara Windrider on ‘Enlightenment’

“Enlightenment is too often presented as something mystical, an experience to be sought or a state to be achieved. This is false, and sets up false expectations and an attitude of obsessive seeking. Enlightenment is not an experience but a realization, not a state of consciousness but the simple understanding of what we already are and always have been. The realization of this simple truth helps us to unveil the illusion of the mind that keeps us trapped in duality and separateness, and establishes a new relationship with the world around us. The ancient Vedic teachings are a step by step analysis of this truth, which, once understood and practiced, can set us free to be conscious creators in our daily lives. We will work with some of these teachings during the workshop, seeing also how this perfectly harmonizes with the truths of quantum entanglement and non-locality.”

Kiara

Kiara Windrider, MA, MFT, is a psychotherapist, author, and spiritual teacher. He has been researching the phenomenon of planetary awakening for many decades, and has written five books including “Year Zero: Time of the Great Shift” and “Ilahinoor: Awaken the Divine Human”.

Interviews with Kiara

Interviews with Kiara, august 2013: interview 1 en interview 2 en on ‘Planetary awakening’: interview 3

Dates: friday 1st July 2016, 19h to tuesday 5th July, 17h

Venue: Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg, Belgium

Info & booking: De MaanCirkel, Belgium, +32(0)15 52 02 57 or mail us

Price. You have 3 options:

* 5-day retreat: €655 – workshop, meals and staying overnight included.

Limited number of single rooms.

* Sheets: you can rent a set of sheets at €10. Please reserve your sheets in advance and add €10 to your deposit.

* Weekend: friday 1st July 2016, 19h until sunday 3th July, 18h: €365 – workshops, meals and staying overnight included.

Limited number of single rooms.

* Introductory evening: €25, friday 1st July, 19h-22h

Payment:

* 5-day retreat: pay the deposit, €265, to De MaanCirkel (see IBAN code), please also mention the booking code, for the 5-day-retreat: KIA-50.

* Weekend: : pay the deposit, €160, to De MaanCirkel (see IBAN code), please also mention the booking code, for the 5-day-retreat: KIA-51

* Introductory evening: €25, friday 1st july, 19h-22h, please also mention the booking code KIA-52

You pay the rest of the amount to Kiara on your arrival.

After payment of the deposit your place is reserved and is not refundable.

Bank: BNP Paribas Fortis, Dorpplaats 16, 3190 Boortmeerbeek, Belgium. IBAN code: BE25 0013 2237 0482, BIC-code: GEBABEBB

{loadformmaker 12}

Individual healings by Kiara

You can book for an individual healing session with Kiara on 7, 8 July in De MaanCirkel, 3191 Hever,  call +32 (0)15 52 02 57.

 

1. THE SUPRAMENTAL FORCE AND THE CONQUEST OF DEATH

By Kiara Windrider

February 26, 2016

Sri Aurobindo before his death spoke about the manifestation of the supramental consciousness on earth. He said it would take about 300 years until this force would be incarnated into the body of the earth, releasing in the process a great resistance held within the cells of our own bodies. This resistance, or maya, has held us trapped in a powerful matrix of duality where we have separated mind from heart, spirit from body, human from divine, and lost ourselves in a cycle of insecurity, violence, despair and fear.

He succeeded in bringing the supramental force into his own body to a certain extent, and transferred this force to the Mother upon his own passing in 1950. He then continued his work from another plane and the supramental descent took place on 29 February 1956. Mother announced that the pathway was open so that this unifying force could now incarnate like a seed within the collective consciousness of humanity.

We are not talking merely about a spiritual awakening for humanity but a species transformation. It is a biological shift in the morphogenetic fields of our cellular DNA that defines the next human species, moving us inevitably to a stage of human evolution much more different from our current species than all the evolutionary stages that preceded us.

The Mother continued this work until her death in 1973. She had not actually intended that this work would stop, but had hoped to continue the work on a cellular level even beyond the appearance of death. She wished simply that her body would be protected during the weeks or months it might take to complete the process. This she had confided to Satprem who was her close confidante and chronicler for the last 23 years of her life. Unfortunately, in the political climate of the ashram at that time, Satprem was barred from visiting the Mother during those last six months of her life, and the ones who were responsible for her wellbeing chose to over-ride her wishes and put her body into the ground the moment she appeared to have passed away.

It was made publicly known that the work of transformation had been postponed, and would be continued at another time.

We must understand that this work of supramental descent is a conscious act of entering the programming of our cells, down to the DNA of our human genetics, and gradually, step by step, allowing these codes to be re-written. It has nothing to do with the rational mind, emotions or instincts, all of which are products of a past evolution. As the supramental descent takes place it pushes up to the surface all the resistance held within morphogenetic fields of the

 past history of the human race, all the patterns of violence, aggression, greed, insecurity and fear. Thus it is no simple matter to incarnate the supramental consciousness. An entirely new foundation needs to be built up from the ruins of the old. The descent is necessarily accompanied by all the symptoms of our collective human resistance and suffering as it emerges into conscious awareness in order to be released.

Thus the announcement made about the work of transformation being postponed came from this unconscious internalized resistance, an attempt to slow down the unravelling process, perhaps an attempt to ease the pain of too quick a transformation.

But this was only a surface truth. What few people are aware of is that the work did not stop with the Mother’s passing. In an act of great determination and courage, Satprem came to the realization that it was his task to continue the Mother’s work in his own body. Just as Sri Aurobindo had transferred the supramental force and light accumulated in his body to the Mother, she managed to occultly transfer her own supramental force to Satprem, who then continued the work from 1982 right up to his death in 2007.

Satprem had recorded all his conversations with the Mother over the 23 years they had been together. She had chosen him and prepared him not simply to record her own experiences of divine materialization but to accomplish something else he had not foreseen. These conversations were transcribed and became the basis for the 13 volumes of The Agenda. They also became the basis of this work being continued within his own body, as chronicled in the 24 volumes of his Notebooks of an Apocalypse of which only 11 volumes have been published in French to this day. (see flammedalterite.wordpress.com).

One of the team of people involved in the translation and publishing of these notebooks into English, Diksha, was describing to me some of the concrete aspects of this supramentalization process. About six months before the Mother left her body she had managed to do such a work in the cells of her body that she was about to conquer the need for food. As Satprem began his own journey of conscious transformation a cellular mutation started to take place within his body and the action of the supramental force focused on three fundamental areas: structure, breathing and nutrition

 Two months before he died in 2007 Satprem wrote a small note to Kireet Joshi saying “I have reached the end”; the great doorway, which the ancient Vedas refer to as Mahas Patah, was now open, and the possibility of deathlessness now existed as a distinct morphogenetic possibility within the human species.

Creating a morphogenetic field is like seeding a new possibility within a genetic pool. The nature of these fields is that once initiated it makes it possible for other people to follow. Like the story of the hundredth monkey it is becoming easier and easier now for more and more people to accomplish the same cellular mutations until, when the moment is right, these new capabilities become manifest in the entire species.

It seems to me that Satprem has played a role just as important as Sri Aurobindo or the Mother’s in taking forward this work of supramental transformation. I am greatly comforted to know this. Perhaps it is not going to take two or three hundred years after all for a first supramental being to be manifested. As I study world events today it seems to me that this great work is continuing to accelerate ever more strongly. It may be only a matter of years or decades now until a divine human specimen breaks itself loose from the worn out shell of a dying age.

On 29 February this year it will be 60 years since the supramental descent of 1956. Meanwhile, we are placed in a situation where not only a global financial collapse but also the possibility of a third and final world war seems imminent. The asuric forces are rampant out in the world. But do these forces have a reality of their own, or they simply a response to this supramental force as it presses upon human consciousness? The nature of evolutionary leaps is such that they only take place when the old order has become sufficiently destabilized. The asuric forces have been divinely ordained to create this destabilization. Just as it seems that we will inevitably sink into collapse and destruction, the evolutionary spark will be ignited, and a collective event will become possible.

There are those who will feel called to continue this avataric work within their own bodies until it is done. And when it is complete we shall rise up as sun eyed children of the new dawn, architects of immortality, striking one mighty blow upon the golden doors of a new earth, pioneering a new species of humanity into existence.

 

2. SUPRAMENTAL TRANSFORMATION

By Kiara Windrider

February 22, 2016

Sri Aurobindo speaks about three kinds of transformation: psychic, spiritual and supramental. Psychic transformation has to do with gaining an acquaintance with what he calls the ‘psychic being’, the inner spark of intelligence we each carry within our deep heart that guides our way through life. As we begin to listen to this voice within the heart we slowly get weaned away from the uncontrollable fire of our passions and enter into the silence of our inner being. It reflects as a presence that shines through our eyes, creating a space of strength and stillness within the storms of life.

As we advance in the task of psychic transformation we then enter the path of spiritual transformation. We recognize that within the stillness of the heart rests an entire universe, and that this universe is not distinct from all that exists in the vast oceans of time and space. The personal self and the universal self merge into one distinct identity in our journey of self-realization.

For most people on the spiritual path this is the ultimate goal of consciousness. However, Sri Aurobindo refers to something beyond, a third path of transformation that can only begin once we are firmly rooted in these first two stages of awareness. This is not a journey up but a journey down, not into light but into darkness. It refers to a path of self perfection that includes the physical body and the material planes. It involves reaching deep into the physical mind, or the mind of the cells, and transforming this. It requires going deep into the Inconscient, into the densest layers of our personal and collective illusions, and illuminating them.

This illusion, or maya as the hindus refer to it, is hard-wired into our DNA. It is the lens through which we perceive the world around us, and through which we create the illusion of material time and space. Another term we could use for this collective illusion, used by Morpheus in that well known cult movie, is the matrix. The matrix is all around us and we do not see it. It is the program hardwired so deeply into our sensory perceptions and physical structures that we literally create our own version of the universe in space and time.

It is a universe with certain built in limits that we take for granted. It is brought into existence through the sensory perceptions of the rational mind. It is driven by the laws of entropy which means that our bodies are subject to decay and death. It is framed in linear time which means that our existence is driven by memories and programs from the past, or fears and expectations of the future, coded deep into our DNA from our collective as well as personal history. Laws of cause and effect drive this universe, ensuring that we are trapped in a web of karmic law and limited capacity for change. This universe is experienced through the eyes of duality, and therefore reflects this back to our senses as something that exists outside of ourselves. We exist as a speck within this universe rather than the other way around.

The supramental world has a completely different starting point. It is brought into existence through the perceptions of a unified mind, which experiences itself as the One Self that embraces all things, simultaneously within all things and beyond all things. The laws of quantum physics apply to this realm of creation. We are not embedded in time and space, rather time and space are an extension of our creative consciousness, which unfolds as universal energy dancing in fields of matter. The entire created universe exists as a speck within the all pervading consciousness that I know myself to be.

The supramental transformation is about bringing this unified awareness into the structures of conditioned human consciousness. The same physical mind that is trapped in the conditioning of the past, once transformed, can act as a powerful stabilizing influence for the supramental field to permeate deeply into the structures of matter.

We do not age and die because we exist in bodies of matter. We age and die because our bodies are conditioned by an invisible field of limitations centered around an over-riding belief in duality. This belief in duality becomes the matrix that then shapes our existence from that point onwards, miring us in the quicksands of entropy, karma, and fragmented existence.

What if we are willing to challenge this state of things. Einstein equated matter with energy. Mystics equate energy with consciousness. Once we truly understand this we will identify ourselves not as personalities built into matter but as consciousness capable of entering the heart of matter to create infinite possibilities within the evolving universe, which is simply a holographic extension of who we are.

How do we accomplish this supramental descent? As mentioned earlier the first step is to recognize that our spiritual journey is not about leaving the body but entering it fully. It is about going into the collective programming that drives our existence and dismantling this, step by gradual step. I do not think this journey can be accomplished through the mind, although the mind can be useful in terms of understanding the big picture and holding an intent for making this transformation.

What I do believe can help is a shamanic understanding of the universe. In the Inka tradition of South America it was believed that there is only one field of energy that permeates the universe and is the universe. This energy is in a state of constant reciprocal flow, which they referred to as ‘ayni’. The unobstructed flow of this energy is known as ‘sami’; when it is blocked it is known as ‘hucha’. They believed that humans are the only beings on this planet capable of blocking this flow of energy and thereby creating hucha. This creation of hucha eventually leads to the perception of duality which has shaped and conditioned our world for the past many thousand years.

The Inkas teach a series of simple practices for releasing hucha and re-establishing the flow of sami. When sami flows freely through our energy systems we are reconnected with the upper worlds and the lower worlds and can once again find a harmonious place within the flow of the universe.

In the Inka teachings the upper worlds are linked with higher levels of the mind, including what Sri Aurobindo refers to as the illumined mind, intuitive mind, and supermind. The middle world is our view of the universe created by the rational mind. The lower world includes the world of the physical mind, and the deep patterns of conditioning that drive our instincts and passions. These patterns are hard wired into our genes, and shape the long journey of psychic and spiritual evolution. As long as we remain unconscious this physical mind becomes the genetic matrix which keeps us trapped in the dense quicksands of maya, the seemingly endless cycles of karma, density, separation and fear.

However, it is possible to transform this same physical mind so that it becomes a powerful ally for stabilizing and channelling the supramental forces pouring down from the upper worlds. The Inka practices can assist in this work. But it requires a deep focus and strong intention. It requires a willingness to go deep into the darkness of the inconscient, and an innate trust in the psychic being who is guiding us on this journey. It requires a knowledge that the inconscient itself is simply a densified aspect of the same consciousness that pervades all things, and where we find our ultimate identity. If we go into darkness we must know ourselves as the light. Knowing this it simply becomes a journey deeper into the heart of our own hidden self.

And since the same Self moves through the heart of all things, whenever we illuminate the perceived density of matter in one small aspect of the collective we illuminate and holographically transform the whole. We participate in the evolutionary journey of Gaia herself.

This was the journey undertaken by Sri Aurobindo and the Mother. The Mother proclaimed on February 29, 1956, that the supramental field was finally able to penetrate into this realm of density, through her own body and into the body of the earth. The supramental transformation had begun. Sixty years later, this work continues to deepen within the structures of evolving humanity. What does it look like now, and where do we take it from here?

 

3. Prayer of Saint Francis

Make me a channel of your peace

Where there is hatred let me bring your love

Where there is injury your pardon lord

And where there’s doubt true faith in you

 

Make me a channel of your peace

Where there’s despair in life let me bring hope

Where there is darkness only light

And where there’s sadness ever joy

 

O Master grant that I may never seek

So much to be consoled as to console

To be understood as to understand

And to be loved as to love with all my soul

 

Make me a channel of your peace

For it is in pardoning that we are pardoned

In giving to all men that we receive

And in dying that we are born to eternal life

 

Powered by Typeform
2017-05-29T09:39:44+02:00