Channel  je Hogere Zelf  / je Goddelijke Bron

Individueel traject:

Channeling-opleiding

“Channeling is een stroom van informatie, healing en wijsheid vanuit De Bron en de Lichtsferen.”

door Patrick Van Buyten

Iedereen is een kanaal van hogere energie en iedereen kan leren channelen. Channelen is een logische stap in je spirituele evolutie en stelt je open voor diepere wijsheid, een rijkere inhoud. Channeling is een stroom van informatie en healing die uit alle mogelijke bronnen komt zoals: je innerlijke Goddelijke Bron (= Hogere Zelf), je Engelbewaarder  enz.

Anders dan bij een groep zet ik mijn aandacht en toewijding nu volledig in op jou als individu. Daardoor is dit een intense opleiding en kan ze heel diep gaan.

Deze channelingopleiding zal je helpen je spirituele kanaal ten volle te ontwikkelen. Je zal je innerlijke Goddelijke Bron (= Hogere Zelf) leren channelen. Die heeft op zijn beurt rechtstreekse ‘telefoonlijnen’ met wezens zoals je Engelbewaarder enz. Leren channelen van je Goddelijke Innerlijke Bron is de rode draad doorheen de opleiding.

De opleiding besteedt veel aandacht aan de opbouw van je zelfvertrouwen en aan de juiste afstemming  die nodig is om correct, ‘zonder ruis’, te channelen. We vertrekken in de opleiding steeds vanuit een goede gronding en vanuit het hartchakra en de liefde. We werken altijd in verbinding met de wezens die je vanuit het Licht begeleiden en stellen ons ten dienste van De Bron-van-al-wat-is. Vaak vertrekken we van een gevoel dat je innerlijke Goddelijke Bron aangeeft. De channelingopleiding zal je helpen keuzes te maken in je leven. Door het contact met je innerlijke Goddelijke Bron te verdiepen kan het zijn wijsheid, raad, inzicht en healing aan je overdragen. Dit geldt ook wanneer je voor anderen channelt.

Deze opleiding kan een betekenisvolle stap zijn in je persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

We kunnen deze opleiding aanbevelen aan iedereen die zich aangetrokken voelt tot dit onderwerp, want meestal betekent dit dat je er klaar voor bent. Dit is een stap-voor-stap opleiding, we starten van ‘nul’, alles wordt uitgelegd. Daarom is geen voorkennis vereist. Als je – gewoon voor jezelf – een dieper contact met je innerlijke Goddelijke Bron  wenst, of als je meer inzichten, raad en hulp verwacht van de lichtwereld of als je met channelen mensen wilt helpen als therapeut, ouder, partner, collega, vriend, enz. dan is deze opleiding geknipt voor jou.

Dit is een zeer praktische opleiding. Je zal veel oefenen samen met Patrick. Je zal ook stap voor stap leren om een channeling-consult voor klanten te geven als je dat wenst.

Heel wat spiritueel geïnteresseerde mensen gingen je voor in deze opleiding waarin Patrick al vele jaren ervaring heeft. Het lessenpakket dat individueel wordt aangeboden en aangeleerd, en wordt samengesteld in overleg met jou en volgens je noden. Met een zestal (of meer) sessies krijg je de basistechnieken van het channelen aangereikt. Maar ook het aantal sessies wordt in overleg met jou afgesproken.

De opleiding is gebaseerd op ‘Channelen kun je leren’, het nieuwe boek van Patrick Van Buyten. 

VOORAF

° Tijdens een kennismakingsgesprek vraag ik naar je noden en verwachtingen omtrent de opleiding. Dat gebeurt voor de eerste sessie, dus voor onze eerste afspraak en kan via de telefoon.

THEMA’S VAN DE OPLEIDING

° Je verbinden met je innerlijke Goddelijke Bron (of Hogere Zelf) en van daaruit channelen. Overgave aan je innerlijke Goddelijke Bron. Je zult de wijsheid en healende energie van je innerlijke Goddelijke Bron leren channelen

° Er zijn 4 grote scheppende krachten of wezens op Aarde. Je zult deze wezens leren channelen en ermee leren samenwerken

° ‘Spreekrecht’:  je spreekrecht (terug) opnemen. Durven spreken! Belemmeringen van je spreekrecht opruimen

° Channelen omtrent jouw of iemands relatie met jouw of zijn vader, moeder. Channelen omtrent de ervaringen als foetus in de baarmoeder (tweeling, overgegane zielen in de baarmoeder…).

° Werken met en channelen van archetypes

° Channelen over diepliggende en steeds weerkerende moeilijkheden in jouw of iemands leven (moeilijkheden omtren het aangeven van grenzen, faalangst, het innerlijke kind, enz.)

° Channelen omtrent jouw of iemands zielenplannen en diepste verlangens

° Je sterk verbinden  met de Aarde en de healing van de Aarde opnemen. Channelen over jouw of iemands relatie met de Aarde  

° Engelbewaarder: je engelbewaarder ontmoeten en leren aanvoelen. Wijsheid, raad en inspiratie vragen en ontvangen van je Engelbewaarder. Channelen over jouw of iemands relaties met de begeleiders in het Licht. 

° Channelen over jouw of iemands relaties met mensen (familie, partner, kinderen, collega’s…)

° Indien je dat wenst kan je in de opleiding ook channelen voor mensen die je niet kent. Die nodigen we dan uit. Na de channeling bespreken we de channeling samen

° Hoe verloop een channeling consult met klanten? Ook dat kan je leren in de opleiding

° Talenten: channelen over talenten die op ontplooiing wachten  

° ‘Blinde vlekken’: iedereen heeft wel een blinde vlek, iets wat van belang is voor je groei, maar wat je niet onmiddellijk ziet of erkent. Channelen over een blinde vlek in jouw of iemands leven is een van de mogelijke oefeningen in de opleiding

° Incarnaties: channelen over vorige incarnaties (dit thema beschouwen we als niet strikt noodzakelijk, maar we kunnen vorige levens verkennen als je dat wenst en als dat nuttig is)

° Je rationeel denken verstillen, je leert een meditatietechniek om je intuïtie te oefenen en je rationeel denken te verstillen

° Chakra’s: je chakra’s voorbereiden op channelen

° Keel- en Nekchakra: healing van keel- en nekchakra (veel verbindingen met de Lichtwereld komen toe in je nekchakra)

° Het geheel van bovenstaande thema’s is meer dan het basispakket van 6 lessen.

WAT ONTVANG JE?

° Een gepersonaliseerde opleiding in channeling, het basispakket bedraagt 6 lessen. Dit is een individuele opleiding met veel praktisch oefenen

° Er zit ook een flink stuk individuele coaching in de opleiding vervat: we kunnen thema’s uit je leven inpassen in de oefeningen van de opleiding

° In elke les zal minstens één channelingoefening eindigen met een healing. Je krijgt dus ook verschillende healingtechnieken aangereikt in de opleiding. Die healingtechnieken hebben dan telkens te maken met het thema van die les of channeling

° Gratis alle geluidsopnames. Alle oefeningen worden opgenomen: meditaties, channeloefeningen, technieken om te leren channelen, healingoefeningen en kunnen je na elke les doorgestuurd worden via het internet…

° … dat laatste is nodig want na elke les krijg  je opdrachten om te oefenen met channelen en om je verbinding met de Lichtwereld en je innerlijke Goddelijke Bron te verdiepen. Aan de hand van de opnames van de meditaties, channelingoefeningen, enz. uit de les kan je die opdrachten uitvoeren. Dit laat je toe om zelfstandig te oefenen en uit te diepen wat we in de les leerden

° Feedback en huiswerk. Je mailt me telkens je huiswerk. Ik kijk het huiswerk na en indien nodig geef ik feedback of nemen we het huiswerk samen door tijdens de volgende les 

° Opvolging. Je kunt tussen de lessen door e-mailen met je vragen over het huiswerk of de opleiding 

° Je ontvangt het boek ‘Channelen kun je leren‘ gratis. In het boek staan vele oefeningen, meditaties en channelingtechnieken en healingtechnieken volledig uitgeschreven

HOE GAAN WE TE WERK?

° Voor we de opleiding beginnen spreken we af voor een kennismakingsgesprek. Dan doe ik een channeling voor jou en bij die gelegenheid kun je me ook zeggen welke noden en thema’s in je leven spelen, zodat we de opleiding daar kunnen aan aanpassen. 

° Het basispakket omvat minimum 6 lessen. Maar je kunt dit basispakket uitbreiden met extra lessen, dat spreken we samen af

° De frequentie van de lessen: we stellen voor om de 3 weken een les. Wil je sneller gaan? Dat kan met een les om de 2 weken. Dat spreken we samen af

De opleiding verloopt in een sfeer van vriendschap, humor, hulp, eerlijk zoeken en hartsverbonden samen aan hetzelfde doel werken. Niet alle thema’s uit het hoofdstuk ‘Thema’s van de opleiding’ hierboven hoeven aan bod te komen en andere thema’s die je zelf aanbrengt kunnen na overleg opgenomen worden in je pakket. Alle thema’s samen die hierboven beschreven staan behelzen wel meer dan 6 lessen

TOT SLOT

“Beleef plezier, veel plezier aan de opleiding. Ik kijk er naar uit je te ontmoeten,” Patrick Van Buyten.

    
“Adres en aanmelden: De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek, 015 52 02 57, e-mail
Prijs: voor de channeling tijdens het voorbereidingsgesprek: €65 en €125 per les van 90 min. Voor een pakket van 6 lessen + de channeling vooraf is dit € 815. Het opleidingsboek ‘Channelen kun je leren’ is in de prijs inbegrepen.
Inschrijven: stort het bedrag van 750 euro (voor 6 lessen) op het rekeningnummer van De MaanCirkel: BE25 0013 2237 0482, vermeld de code CHA-001.
Powered by Typeform
2019-04-05T10:29:04+00:00
Facebook
Facebook