Channeling

Betekenis van het coronavirus voor de ziel

Hier lees en hoor  je de channeling die Patrick ontving op 15 maart 2020

Het is niet gekomen zoals jullie hadden gedacht, dit stukje bevrijding van je ziel. Het is gekomen als een dief in de nacht omdat we te druk bezig waren met de voortgang van het alledaagse leven. Dus moest deze ongenode gast, deze versluierde bevrijder gekomen als een dief in de nacht. Hij moest ook komen met groot vertoon, met schallende bazuinen en veel trommels om gehoord en gezien te worden. Het virus is een afrekening met het verleden. Je zou kunnen zeggen het bijsturen van wat is fout gelopen. In die zin is het heilzaam hoe pijnlijk ook het is, maar zeg nu zelf, hoeveel wendingen ten goede neemt de mensheid wanneer alles loopt zoals het altijd al gelopen is.

Het virus houdt een spiegel voor en wat zien we in een spiegel: onze ijdelheid, onze tekortkomingen. In ieder geval een spiegel is altijd een confrontatie met onszelf, hier een confrontatie met het Zelf in ons. Wat heb je voor wanneer je in de spiegel kijkt, naast allerlei details kijk je ook in je eigen ogen al is het maar even. Het lef om in je eigen ogen te kijken. En waren de ogen niet de toegang tot de ziel? Het lef om in de eigen ziel te kijken, om dieper te gaan in onszelf en dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar het kan ook betekenen: zo diep in jezelf kijken dat je verlangt naar eenheid met De Bron. En ook dat is voor iedereen verschillend. Maar zoals de wijze me ooit zegde: ‘In het verlangen naar De Bron is De Bron al actief.’ Het virus is als een kind dat geen rede verstaat zo lijkt het wel en toch zit er veel logica achter dit virus. Dat kunnen we merken aan de resultaten. Velen voelen zich meer verbonden of denken: ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje,’ of denken: ‘Zo kan het niet verder gaan’ of denken: ‘De mensen staan boven de economie, we moeten weer naar een gemeenschap van waarden’, enz. Vele verschillende conclusies, ieder voor zichzelf, maar telkens met de uitnodiging: ‘Graaf een beetje dieper in jezelf.’

Zo, lieve vrienden, adem door je hart en voel de ruimte opengaan en ontvang het Licht. Voel dat de liefde, de vreugde als een vonkje zich verspreidt tot een uitslaande brand.

Ga in vrede, lieve vrienden, Patrick Van Buyten

Luister hier naar de channeling

Powered by Typeform
2020-10-27T12:13:51+02:00