Hebben de afgelopen maanden (maart-juni 2020) ons iets opgeleverd? Het sociale en economische leven werd stilgelegd. Beide waren een schok. Veel mensen hebben pijn geleden en het lastig gehad met werk, relaties, inkomen, toekomstperspectieven, enz. Die pijn moeten we erkennen als teken van mededogen.

Maar gigantische uitdagingen brengen ook gigantische kansen tot verandering en vooruitgang. 

Zo was er een grote beweging van solidariteit onder de vele vormen die we zagen. Die acties en ervaringen van medeleven staan voor immer in onze ziel gegraveerd. Ook internationaal bewoog er heel wat. De Europese Gemeenschap sprong de zuideuropese hardgetroffen landen bij. Een primeur qua solidariteit in de geschiedenis van de EU. 

Maar er werd niet alleen gedaan, er werd ook gedacht. Mensen gingen onder de omstandigheden zich afvragen: ‘Wat is mijn rol nu, hier in dit gezin?’ ‘Wat kan mijn rol en bijdrage zijn in de samenleving?’ ‘Hoe kan ik mijn lichaam (tempel van de ziel) en dat van anderen goed verzorgen?’ Want zoveel is nu welk duidelijk: we moeten ons lichaam en dat van anderen beschermen en goed verzorgen.

Maar ook over de samenleving dachten we na: moet onze gezondheid niet voorgaan op de alleroverheersende rol die de economie krijgt? Is er geen afkoeling van onze uitwendige wereld nodig? Is er niet dringend een verdieping en verstilling nodig van onze inwendige wereld? Door de omstandigheden aangespoord gingen we nadenken over ‘hoe geraak ik hierdoor?’ en ‘waar vind ik rust, echte rust?’ Net door hier in de praktijk op de juiste manier te antwoorden groeit onze ziel. 

Wat de ziel wil is niet altijd hetzelfde als wat de aardse persoon wilt. 

Als persoon willen we de oude draad terug opnemen, het vertrouwde leven herstellen, maar onze ziel wil vooruit, ze wil groeien, ze wil een diepere stilte bereiken, de stilte waar het bewust scheppen plaatsvindt. En de Bron van al wat is helpt ons hierbij, ze wil de mens niet in eenzaamheid laten verder ploeteren. Darom geven dagelijks grote bronleraren zoals bijvoorbeeld Moeder Meera en Braco overdracht van Licht, gratis en voor iedereen via het internet gemakkelijk bereikbaar. Velen maken van die kans nog steeds elke dag gebruik.

Er was een algemene stroom onder spirituele mensen om meer te mediteren. Ik zag initiatieven in België, Nederland, de Verenigde Staten, ja zelfs tot in Japan toe. Ontelbare mensen namen deel aan spirituele videoconferenties, wereldwijde groepsmeditaties, zegeningen en sessie voor energiepverdracht. Onze eigen oproepen tot meditatie en collectieve heling werden tientallen malen gedeeld. Er was een duidelijk verlangen naar subtieler Licht, naar de Bron. Laten we dat verlangen vasthouden want ‘In het verlangen naar de Bron, is de Bron al aanwezig’ (White Bull).

Door in moeilijke situaties antwoorden te vinden op: ‘Hoe ik hierdoor groeien? Welke les zit er voor mij in?’ en die antwoorden toe te passen groeit onze ziel. Dat geldt evenzeer voor mij.

Tekst: Patrick Van Buyten

2020-08-07T13:46:28+02:00