Meditatie

Healing-meditatie: ‘Magische transformatie van de oorsprong van het virus’

Virussen als gematerialiseerde deeltjes pijnlichaam en negatieve gedachten

Deze meditatie spreek tot de goddelijke magiër of co-creator in ons en brengt je naar het kosmisch Veld van Creatie waar magische transformatie mogelijk is. Het brengt je naar het kwantumveld waar gedachten materie worden en materie gedachten. Het is daar, in dat Scheppingsveld, dat we de negatieve gedachten en deeltjes van pijnlichaam waaruit het virus ontstaan is, kunnen laten verdwijnen en gedachten van liefde kunnen manifesteren tot materie gedragen door licht. Laat ons ons verbinden met elkaars hart en ziel en meehelpen aan de creatie van de nieuwe mens, de nieuwe wereld!

Luister hier naar de transformatie-meditatie die Katrijn ontving  op 15 maart 2020

Lees hier de transformatie-meditatie.

MAGIE DE-MATERIALISEREN EN MANIFESTEREN

TERUG NAAR DE OORSPRONG, TERUG NAAR HET SCHEPPINGSMOMENT

In deze meditatie wil ik jullie terugbrengen naar de energetische oorsprong van het virus, naar het scheppingsmoment waarop het virus ontstond en daar transformatie en healing in brengen. Een meditatie voor de goddelijke magiër in onszelf.

Ga daarom naar binnen in jezelf,

in de innerlijke stilte en adem rustig in en uit.

Breng je aandacht naar je hart en roep het gevoel van rust en vrede in je op

Adem in en uit en laat spanningen, gevoelens en gedachten los.

Ga binnen in de innerlijke ruimte van je hartetempel vraag de begeleiding van de Lichtwezens.

Breng nu je liefdevolle aandacht naar het virus en omgeef het met de liefde en het licht van je Begeleiders

Met je liefdevolle intentie breng je nu je aandacht naar de zware, negatieve energie, de gedachtevormen van oorlog, geweld, verdriet, angst, misbruik en veroordeling enz. die in het virus wonen. Gedachten, woorden en daden uit het verre verleden én uit het heden van de aarde en de mensheid.

Het zijn gedachten, woorden, daden die zich hebben omgezet tot materie, tot levende energieën, levende virussen. Het virus als drager van collectieve laagtrillende gedachten en gevoelens.

Voel, weet, zie hoe al die virussen met elkaar verbonden zijn tot een groot netwerk dat de aarde omspant.

Volg met je liefdevolle aandacht en nog steeds onder begeleiding van je Lichtbegeleiders, dit web en glijd langzaam terug in de tijd, naar het begin van het ontstaan van dit web.

Laat je angst los, adem rustig in en uit en wees je bewust van de Begeleiding van Licht die je ontvangt.

Reis overheen tijd en ruimte. Ga dieper en dieper, steeds dieper tot je terechtkomt in het Veld van Creatie, het Veld van Creatie dat zich beweegt op de rand van gedachte en materie, van materie en gedachte. Het veld waar gedachten materie worden en materie gedachten.

Het is het veld dat leeg en ook vol. Het veld dat zwanger is van alle mogelijkheden in verleden, heden en toekomst. Het is het Veld van de Schepping.

Wetenschappers noemen het kwantumveld of het zwarte gat dat energie en materie opslokt. Spirituele mensen noemen dit veld de Schepper, De Bron, de Holy Womb van Grote Moeder, de Grote Leegte.

Dit veld creëert en transformeert, doet verdwijnen en creëert opnieuw.

Laat de laagtrillende gedachtepatronen, de gevoelens, daden, verdriet , negativiteit enz. in hun meest subtiele vorm, als energie, als bewustzijn, als subtiele minuscule deeltjes, letterlijk opslokken door de Bron, door de Grote Moeder, door de Grote Leegte.

Alle virussen zijn verbonden met elkaar en sleuren elkaar mee in het opslokkende veld.

Herhaal dit meerdere keren tot je werkelijk ziet, voelt, weet dat er zich een magisch werk van de-manifestatie, van de-materialisatie, voltrekt.

Ontspan, adem rustig in en uit, kijk toe, zonder iets te dwingen.

Geef je over aan de innerlijke transformator in jezelf.

Het kan gebeuren dat het voelt alsof je verdwijnt en oplost in het grote kosmische bewustzijn.

En dat is goed…

Je bent één met de Creator en met de Creatie.

Je kijkt toe en neemt tegelijkertijd deel aan het verdwijnen van de negatieve gedachten…

Ga door…

Laat dan heel rustig de intentie van licht, vrede, goddelijke eenheid in je aandacht ontstaan.

Laat een nieuwe gedachte van liefde en met een heel hoge frequentie van licht.

Je hoeft dit niet bewust te denken of te richten, je intentie is voldoende.

Kijk toe hoe uit die gedachte een lichtpartikeltje ontstaat. En nog één en nog één.

Sommige worden weer opgeslokt door de Grote Leegte, maar jij gaat door met magisch creëren van licht.

Tot één lichtdeeltje blijft ‘leven’. En nog één, en nog één.

De schepping gaat door…

En jij creëert in totale overgave aan de Bron van de Schepping.

Nog meer lichtdeeltjes ontstaan en jij bent aanwezig, tegelijkertijd als toeschouwer en als actieve deelnemer.

Niets forceren! Laat je persoonlijke wil niet tussenkomen.

Geef je over aan de Liefde van de Creator, de Schepper!

Voel dat je zelf schepper én schepping bent!

Ervaar hoe nu lichtpartikels aan elkaar blijven kleven en er lichtclusters ontstaan.

Ervaar hoe licht vorm krijgt, lichtmaterie en materie wordt…

Hoe nieuwe cellen gecreëerd worden, nieuwe gedachtevormen, nieuwe gevoelens, nieuwe daden van liefde.

De lichtcellen vermenigvuldigen zich nu exponentieel en een kettingreactie komt op gang.

Je weet: ‘dit is de schepping van de nieuwe mens en de nieuwe wereld’.

Voel hoe lichtcellen jouw lichaamscellen en die van anderen binnendringen.

Voel hoe lichtclusters binnendringen in het coronavirus, in de cellen van besmette mensen en een kettingreactie van transformatie en heling in gang zetten. Ook deze heilzame nieuwe cellen vermenigvuldigen zich razendsnel.

Voel hoe lichtclusters zich installeren in gezonde lichamen, in gezonde cellen, in ons lichaam, onze aura, onze gedachten en gevoelens en in de karmische patronen die daar aanwezig zijn.

Voel hoe wij allen opgeheven worden naar een hogere trilling van bewustzijn en licht.

En ook buiten de fysieke lichamen en energielichamen speelt zich een magisch schouwspel af.

Zie hoe lichtcreaties zich in de ruimte verspreiden, als slingers en golven van licht, barstenvol nieuwe lichtvormen, gedachten, materiële creaties.

Ze bewegen door het universum en bereiken onze aarde en omvatten haar met een web van licht, met een verzachtend deken van liefde, een kraamdeken.

Onder dit deken van liefde wordt de nieuwe mens geboren.

Creëer en manifesteer…

Manifesteer licht tot materie en doe dit samen met zovele anderen, mensen en lichtwezens…

Ga zo enkele minuten door tot je voelt dat je aandacht afneemt.

Geef je over aan de Liefde, aan het Licht, aan de Bron.

Weet dat alles goed is.

Weet dat je deelneemt aan de energieshift waar de mensen en de aarde nu doorheengaan.

Eer, respecteer en bedank de zielen die zich hiervoor dienstbaar ter beschikking stellen.

Weet, zie, voel dat we met velen zijn. Duizenden, miljoenen lichtwerkers en mensen van goede wil, creëren samen met jou en samen met de Lichtwezens door gebed, goede intenties, meditatie, stille toewijding.

De Homo Luminus, de Nieuwe Aarde is volop in wording! Het geboorteproces is volop aan gang.

Bedank.

Bedank je Engelen en Begeleiders.

Bedank de mensen van goede wil, die samen met jou dit proces van liefde doorgaan.

Bedank de Grote Moeder, of de Bron of hoe je de Scheppingskracht van Liefde ook wil noemen.

Kom langzaam terug, in vertrouwen, in overgave.

Om Priya Surey Om! Vreugdevol dien ik de Bron van Creatie!

Om Namah Shivaja! Shalam Aleikum! Amen! Uw wil geschiede!

Kom langzaam terug. Adem rustig in en uit en open je ogen op je eigen tempo.

Blessed be!

Katrijn Joris – Anu-M-Isis