De Taal van de Ziel

Ontsluier de taal van jouw Ziel en je zielenmissie,

de Ziel van je naaste,

de Ziel van de Aarde en het collectief bewustzijn

door Katrijn Joris

De mensheid gaat door een enorme energieshift en daarom is het goed om inzicht te krijgen in wat er gebeurt, geruststelling te vinden in de armen van de lichtwezens en om de koesterende wijsheid te ontvangen van de mooie zielen rondom ons én van onze eigen ziel.

Om dit te bereiken reizen we met diepe, verzinkende meditaties naar het Veld van Creatie, ook wel de  Baarmoeder van de Kosmische Moeder genoemd. Van daaruit kunnen we de geboorte van het leven, het licht en de zielen meemaken en één worden met het licht van deze zielen.

DE TAAL VAN JE ZIEL

In deze meditatiereeks zal je je eigen ziel intens kunnen aanvoelen, ernaar luisteren en leren om je ziel ten volle te laten indalen in je lichaam. Hierdoor kun je meer inzicht krijgen in je zielenmissie en je zielentalenten ontdekken. Je zal ook heling ontvangen voor de kwetsuren van het leven (jeugd, geboorte, terugkerende obtakels, karmische lessen enz.) om met meer levenskracht en vreugde in het leven te kunnen staan.

VERSMELTEN MET DE ZIEL VAN DE AARDE EN HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN

Je zal ook leren om contact maken met en binnentreden in de ziel van de Aarde en het collectief bewustzijn van de mensheid. Je zal de blauwdrukken van de planeet en het collectief geheugen leren invoelen, hun wijsheid en kennis leren ophalen en inzicht krijgen in inprints die opgeslagen liggen in het energieveld van de Aarde. Door de versmelting met het Aardebewustzijn sta je stabieler en krachtiger in het leven en kun je op een rustiger, meer gegronde manier de uitdagingen van deze tijd beter aan.

LUISTEREN NAAR DE ZIEL VAN DE ANDERE

Vanuit de wijsheid en het licht van je eigen ziel en de ziel van de Aarde zal je leren om liefdevol naar de ziel van de andere te kijken, om vanuit je hart te luisteren naar de zielenwijsheid van de andere en om de levenslessen die jullie beider zielen van elkaar kunnen ontvangen, te begrijpen en te omhelzen. Hierdoor kunnen zielsherkenning en karmische heling zich voltrekken en worden je relaties liefdevoller.

SAMENWERKEN AAN DE NIEUWE WERELD

Tenslotte laten we het goddelijk licht de poorten van de Nieuwe Wereld ontsluiten zodat we meer openstaan voor het goddelijk ontwaken van onszelf en de Aarde. Zodat we kunnen opgaan in de onvoorwaardelijke liefde van de Bron en ons overgeven aan het grootse, goddelijke gebeuren. Overgave, eenheid en goddelijk ontwaken zijn hier de sleutelwoorden en intenties.

Datum: zondag 27 maart 2022, 10u tot 17u30.
Prijs, adres, aanmelden: €95, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek, 015 52 02 57 of via email.
Inschrijven: stort €25 als reservatievoorschot op BE25 0013 2237 0482 van De MaanCirkel en vermeld de code ZIE-27-03 Het voorschot geldt als inschrijving. De rest betaal je bij aanvang.