Helende zielenreizen met de Hathors

Boodschappers van de Grote Moeder

De Hathors zijn Lichtmeesters in eenheidtrilling, klank en integratie en helpen ons om de hogere lichtfrequenties die ons en de Aarde nu bereiken te laten indalen in ons lichaam, aura en ziel.

Meditatie- en helingreeks met Katrijn Joris

Tijdens deze meditatie- en helingreeks leer je de subtiele, hoog trillende Licht-energie van de Hathors invoelen en integreren in je lichaam, aura en ziel.  Je leert ermee werken om  zielenblokkades te helen en zo de kosmische lichtfrequenties die ons nu bereiken beter te laten indalen in ons lichaam en in de Aarde. Dit doen we met behulp van helende zielenreizen, een weldaad voor jezelf en voor de Nieuwe Wereld.

Om goed te gronden in ons lichaam begeleiden de Hathors ons naar de Schoot of Holy Womb van de Grote Moeder om daar met Haar te versmelten, de koestering, onvoorwaardelijke liefde en geruststelling te ervaren en onze pijn die gelinkt is aan het aardse bestaan, aan onze psyche en aan vorige levens, te helen.

We gaan vertoeven in de helingkamers van de Hathors en samen met hen maken we helende zielenreizen in onze ziel, in de ziel van de Aarde, in onze vorige levens, in de Lichtsferen. Je zal de helende frequenties van klanken, instrumenten, muziek, kleur, zachte handbewegingen en verfijnde dans leren aanvoelen, ermee leren versmelten en het aanwenden om blokkades te transformeren en onderliggende wijsheid en bewustzijn vrij te maken.

Deze bijeenkomsten zijn diep helend en grondend. Ze dragen ertoe bij om vreugde, moed, krachtige liefde en een intense vereniging te ervaren tussen aarde en hemel, tussen lichaam en ziel, tussen het dagelijkse leven en vervoerende, geïntegreerde spiritualiteit.

INHOUD VAN DE MEDITATIE- EN HELINGREEKS

Voormiddag 1: inwijding en werken met de Hathors, reis naar je ziel

Indalen in de Holy Womb van de Grote Moeder en thuiskomen in haar liefde.

Inwijding met de Hathors en integratie van hun hogere Licht-trilling van eenheid en heling.

Aanvoelen van de helende energie van Licht, klank, muziek, kleur, beweging en dans.

Reis naar en versmelting met je Ziel.

Voormiddag 2: reis in de ziel van de Aarde, Lichtcodes van de Nieuwe Aarde,

Helende zielenreis in de cellen van je lichaam en incarnatie op aarde. Activeren van je DNA-Lichtcodes. Integreren in je lichaam en gronding. 

Reizen in de ziel van de Aarde. Werken met de klank van de Aarde. Activeren van blauwdrukken en Lichtcodes van de Nieuwe Aarde.

Integreren van fijn trillend kleurrijk licht met klank, je stem, specifieke muziek, handbeweging. Vreugde ervaren met al je zintuigen.

Voormiddag 3: reis naar een vorige leven, verloren zielenstukken, oude zielenwijsheid en kennis

Zielenreis naar oude blokkades, eventueel uit een vorig leven, die je huidige levenssituatie, je groei en je spirituele evolutie verstoren.

Heractiveren van verloren gewaande wijsheid, kennis en zielenstukken.

Helen met de energie van dansend, zingend, vibrerend Licht, kleur en klank om de integratie te bevorderen.

Voormiddag 4: je zielenmissie, reis naar de Lichtsferen en Veld van Creatie 

Zielenreis naar de Lichtsferen en het Veld van Creatie. Helen van obstakels om eenheid te bereiken met de Bron.

Leren manifesteren met de energie van klank en Licht.

Contact met je zielenmissie en je taak voor de Nieuwe Wereld.

PRAKTISCH

Data: zaterdag 21 januari, 11 februari, 4 maart, 1 april 2023, 9u45-12u30, met Katrijn Joris – Anu-M-Isis, De MaanCirkel,  3191 Hever-Boortmeerbeek.  VOLZET

Prijs en inschrijven: €175, stort €75 op rek.nr. De MaanCirkel BE25 0013 2237 0482 met vermelding: HATH-21-01-23, de rest betaal je bij aanvang van de reeks.

Adres: Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek, 015 52 02 57, centrum@maancirkel.be.

Hathortempel in De MaanCirkel

WIE ZIJN DE HATHORS

Als Boodschappers van de Grote Moeder leren de Hathors ons om ons geborgen, veilig en gegrond te voelen in de Schoot van de Grote Moeder en ons leven met al onze zintuigen vreugdevol te ervaren. Met hun vrouwelijk aanvoelende energie brengen ze de Moeder weer aanwezig in de wereld en in het leven. Ze brengen eenheid en harmonie tussen yin en yang, tussen het goddelijk vrouwelijke en het goddelijk mannelijke. Zelf hebben zij een gelijkaardige evolutie als wij doorgemaakt en nu helpen zij ons, de mensheid en de Aarde bij de transitie naar de Nieuwe Wereld en bij het opnemen van onze zielentaak in dit grote proces.

De Hathors zijn Lichtmeesters in eenheidtrilling, klank en integratie en helpen ons om de hogere lichtfrequenties die ons en de Aarde nu bereiken te laten indalen in ons lichaam, aura en ziel.

Als grote healers helen zij met hun vrouwelijke energie van subtiel, zingend, dansend, hoger trillend Licht onze oude trauma’s en diepe blokkades die deze integratie in de weg staan. En dat doen ze met zo veel liefde, mededogen en begrip voor de mogelijkheden die wij doormaken in deze veranderende wereld. 

De Hathors zijn tevens de inspirators van de spiritualiteit in het Oude Egypte en Tibet.

Meer over de Hathors en mijn zielenreizen naar de helingtempels van de Hathors in het Oude Egypte kan je lezen in mijn boek ‘Inwijdingsweg van een Priesteres. Toen, nu en voor de tijd die komt’ door Katrijn Joris – Anu-M-Isis. Lees meer

‘Mijn persoonlijk verhaal met de Hathors’, door Katrijn Joris – Anu-M-Isis. Lees meer

  

2023-01-23T12:59:44+02:00