Priesteres van de Nieuwe Tijd

Opleiding en inwijdingscyclus

Data 2024

door Katrijn Joris (Anu-M-Isis)

Deze 4-delige opleidingscyclus loopt verspreid over vier delen van telkens twee dagen en eindigt met de inwijding tot Priesteres van de Nieuwe Tijd.

Priesteressen van de Nieuwe Tijd zijn gewone vrouwen zoals jij en ik. Hun spiritualiteit is verweven in hun dagelijks leven en het is deel van wie we zijn. Ze zijn trouw aan hun eigen waardigheid en sacrale vrouwelijkheid. Zij eren de godin en het goddelijke in zichzelf en zijn dienstbaar voor Moeder Aarde, de Grote Moeder en de Bron, of hoe je Oorspong ook wil noemen.

Vrouwen hebben in dit nieuwe tijdperk van liefde en vrede een bijzondere taak. Als draagsters van de liefde hebben zij van nature een sterke verbinding met Moeder Aarde en de Grote Moeder. Na eeuwen van patriarchale dominantie, ook in de spiritualiteit of het geestelijke leven, is het aan de vrouwen om het liefdesaspect terug te laten opbloeien zodat de aarde en de hele mensheid kunnen evolueren naar harmonie en evenwicht. Een hemel op aarde waarin het mannelijke en vrouwelijke kunnen versmelten in magische Eenheid met de Vader/Moeder God. Elke vrouw die deze hunkering voelt mag zich waardig een priesteres noemen. De priesteressen van de Nieuwe Tijd doen vanuit deze eenheid hun gewone dagelijkse werk, hebben al dan niet een partner, voeden kinderen op, werken in bedrijven en stralen deze principes van heling en liefde uit.

Tijdens deze opleiding/seminars dragen, voeden en helen we elkaar in zusterschap en gelijkheid. We creëren een heilige, veilige tempel waarin we met heling, gesprek, dans,zang en intense meditaties, rituelen en inwijdingen, onze liefde voor elkaar, de mensheid en de Grote Moeder voelen groeien. Vanuit deze vrouwen- of godinnenkracht opent ons hart zich voor dienstbaarheid en toewijding voor een Nieuwe Wereld en alles wat is.

Deze inwijdingscyclus en seminars zijn uniek en is gebaseerd op meer dan 25 jaar spirituele ervaring en brengt een uitgelezen selectie aan verworven wijsheid, rituelen, meditaties, inwijdingen en alchemistische oefeningen uit verschillende spirituele tradities samen tot een werkzame, magische eenheid. Zo worden Oost en West verenigd zonder de spirituele overlevering en toewijding aan de moedergodin in het oude Europa te vergeten.

Deel 1 – Godinnenkracht

vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2024, telkens 10u-18u

In elke vrouw schuilen verschillende aspecten van het vrouw-zijn: de onschuldige en verleidelijke maagd, de moeder, de mysterieuze heks, de wijze vrouw, de godin enz. Aan de hand van meditaties, beweging en oefeningen ontdekken we onze verborgen krachten, onze talenten én onze donkere zijde, die we o zo graag verstopt houden (!). Door middel van oude rituelen leren we ons verbinden met Grootmoeder Maan, Moeder Aarde en de Hemelse Vrouw en overstijgen we ons eigen kunnen. We ontplooien ons schoot- en hartcentrum en versmelten met de Kosmische Moeder in al haar aspecten (Moeder Maria, Isis, Kali, Astarte, Maria Magdalena, enz.).

Vrouw-zijn betekent schoot-zijn, symbool van menselijk en kosmisch leven in een voortdurende cyclus van geboorte-dood-wedergeboorte, zoals de maan die zich telkens terugtrekt in het donker om stralend terug te keren. De godinnenkracht in jezelf kan pas geboren worden wanneer je jezelf toelaat af te dalen in de heilige grot van de Grote Moeder en de inwijdingskracht ervaart om uiteindelijk de eenheid van Godin en God te kunnen beleven. Deze workshop is het eerste deel in de cyclus Priesteres in de Nieuwe Tijd

Trefwoorden: de vrouwelijke archetypes, ontdekken en helen van de godin in jezelf, schaduwwerk en doorbreken van beperkende patronen, de maanfasen en het leven van de vrouw, kennismaking met godinnen en heilige vrouwen van over de hele wereld en verschillende tradities, Kali, Isis, Gaia, Demeter, Astarte, Moeder Maria, Shakti, Maria Magdalena enz.

Deel 2 – Het Vrouwelijk Bekken als Heilige Graal

vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2024, telkens 10u-18u

Sinds mensenheugenis wordt de vrouwenschoot, de baarmoeder of het vrouwelijke bekken als mysterieus en soms zelfs als beangstigend ervaren. Het is de plek waar nieuw leven kan ontstaan, waar een sterk transformerende en helende kracht huist, waar sensualiteit, seksualiteit en goddelijkheid elkaarvinden: geheimzinnig, verborgen en heilig tegelijk.

Gedurende eeuwen van patriarchaat werd de vrouwenschoot en de kracht van de vrouwen ontheiligd. Vrouwen die met deze schootkracht durfden werken werden uitgescholden voor heksen of lichtzinnige vrouwen omdat angst hoogtij vierde. Nu, in de Nieuwe Tijd, staan vrijheid en eigenheid centraal. Het eeuwig vrouwelijke of het vrouwelijke principe van God wordt herontdekt en geherwaardeerd. Maria Magdalena, Isis, de Zwarte Madonna en vele anderen worden uit de schaduw gehaald. Ze tonen ons de weg om onze schoot of bekken te helen, ons te ontdoen van schaamte en schuld, onze pijn en bewuste of onbewuste trauma’s te genezen en er te staan als goddelijke en authentieke vrouwen. Slechts dan kan je je vanuit de schoot ontvankelijk en onvoorwaardelijk openstellen om liefde te geven en te ontvangen. Zowel menselijke als goddelijke liefde, in een heilig gebaar van extase.

We mediteren, zingen, bewegen, helen en ervaren zusterschap waardoor (eeuwen)oud verdriet geneest en onze schoot samen met ons hart geopend en geheiligd wordt. Je ontdekt de baarmoederwijsheid, de vrouwen- en bloedmysteries, de heilige sexualiteit, de magie en creatiekracht van de Grote Leegte (the void). Door de graal- of baarmoeder-inwijding wordt je kanaal met de Oergodin of Goddelijke Moeder geactiveerd. Het vrouwelijke bekken transformeert tot heilige graal, de kelk waarin hemel en aarde, God en mens elkaar ontmoeten en versmelten in vreugde en mystiek.

Trefwoorden: baarmoederwijsheid en creatie-kracht, vrouwen- en bloed-mysteries, heilige sexualiteit en sensualiteit, sex-alchemie, begeleiding door o.a. Maria Magdalena, Isis en de Hathors. Graal-initiatie en ritueel van de baarmoeder (13de rite), de Kosmische Baarmoeder, de Grote Leegte (the Void).

Deel 3 – Heksentoeren voor Hemelse Vrouwen

vrijdag 26 en zaterdag 27 april 2024, telkens 10u-13

In deze tweedaagse verenigen we de ‘heksentoeren’ zoals maan- en vrouwen-magie, met hemelse meditaties en ceremonies. Je leert helen en werken met de magische kracht van de natuurelementen: aarde (ons vrouwenlichaam), water (onze diepste gevoelens en het geheugen van het leven op aarde), vuur( ons enthousiasme en passie), lucht (onze wijsheid, ideeën en dromen) en ether of spirit (goddelijke oorsprong en adem van de schepping).

We herontdekken ook oude rituelen uit verschillende tradities (Essenen, natuur-religies, Sumerië enz.) Je ontvangt de initiatie van de witte magiër en je zal zelf werken met symbolen (o.apentagram en hexagram), met invocaties en aanroepingen, met beweging, vorm en heilige gebaren, met rituele voorwerpen, dans en klank om je intenties te manifesteren in de stof. Dit is magie voor dagelijks gebruik.

Dit deel van de opleiding verbindt je intens met Moeder Aarde, de Natuur en de ritmes van het leven, het rad van wedergeboorte en vooral de magiër in jezelf.

Trefwoorden: natuur- en maanmagie, het ‘levende’ pentagram, rituelen en ceremonies, ritme van het leven, het rad van wedergeboorte, Cerridwen, Morgan-le Fay, de witte heks en je innerlijke magiër.

Deel 4 – Inwijdingstweedaagse Priesteres van de Nieuwe Tijd

vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 2024, telkens 10u-18u

In de laatste tweedaagse laten we de priesteres in ons ontwaken en ontvang je de finale inwijding. De vrouw die hemel en aarde verbindt, god en godin in zichzelf verbindt, respecteert en bemint, wordt bekrachtigt. Je leert het tempelwerk uit verschillende tradities zoals de Essenen, Isis en Hathor-tempels enz. Je ontdekt de alchemistische kracht van de sex-alchemie van Horus en de magie van Hieros Gamos, of het Heilig Huwelijk.

Op het eind van deze dagen ben je klaar voor de inwijdings-ceremonie tot Priesters van de Nieuwe Tijd. Tijdens de inwijdingsceremonie dalen De heilige graal en het zwaard van licht dalen op rituele wijze in je aura en bekrachtigt jouw heilige taak voor de nieuwe wereld.

Deze initiatie-tweedaagse transformeert je tot een waardige, gesterkte, liefdevolle, herboren en toch heel gewone vrouw/partner/moeder én priesteres.

Trefwoorden: Hieros Gamos of Heilig Huwelijk (Jeshua en Maria Magdalena, God en Godin, Shiva en Shakti, Isis en Osiris enz.), tempelwerk en heilige sexualiteit, tempelmagie van Hathor, sex-alchemie van Horus, de kosmische Moeder en de Scheppingkracht, inwijdingsritueel tot Priesteres van de Nieuwe Tijd.

Data 2024: vrijdag 2 en zaterdag 3 februari, vrijdag 8 en zaterdag 9 maart, vrijdag 26 en zaterdag 27 april, vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 2024, telkens van 10u tot 18u.

Adres en aanmelden: Vooraf aanmelden De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek, 015 52 02 57 of via email

Prijs: €925, inclusief getuigschrift, drankjes en versnaperingen. Als reservatie het voorschot van €125 overmaken op het nieuw rek.nr. BE96 0019 6340 6605 van De MaanCirkel-Katrijn. Het resterend bedrag betaal je bij aanvang van de opleiding. Er kan ook op aanvraag en na overleg gespreid betaald worden. Het volledige bedrag wordt betaald ook indien je voortijdig stopt. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling van het voorschot.

Betalen: Stort het reservatievoorschot van €125 met vermelding PRI-02-24 op het nieuw rekeningnummer BE96 0019 6340 6605 van De MaanCirkel-Katrijn. De rest van het bedrag wordt betaald bij aanvang van de opleiding.

Overnachting mogelijk, beperkt aantal plaatsen

{loadformmaker 1}

GETUIGENISSEN

Ik heb echt genoten van de opbouw en de thema’s die aan bod kwamen, ook omdat het toch weer andere invalshoeken waren dan wat ik van de Tantra ken. Maar wat zo bijzonder is, en dat heb ik ook aangegeven, dat je deze opleiding met een groep prachtige, gelijkgestemde vrouwen aangaat , begeleidt door een Hogepriesteres met heel veel kennis en wijsheid en ervaring! Zo mooi dat jij dat allemaal wil doorgeven, recht vanuit je hart.
Wat ik ook voel na de inwijding tot priesteres was ontroering omdat mijn gevoel dat ik al zo lang heb, een priesteres te zijn, nu ook bevestigd wordt. Ik zal dat diep gevoel van dienstbaarheid vanuit het Hart verder uitdragen in dit leven en dankzij jou kan ik ook nog beter in mijzelf geloven en voelen dat ik deze kwaliteit mag Leven. (Rit)

*****

De opleiding was voor mij een vervollediging van mezelf. Ik was op zoek naar een ontbrekend stuk en ik voel me terug geheeld. Het gedragen en gesteund worden door zusters was voor mij totaal nieuw en een openbaring. Ook het openstellen van je warme (t)huis voelde genegen aan. Elk themaweekend was stuk voor stuk bevrijdend, helend, leerrijk, kortom iets wat ik voor de rest van mijn leven zal meedragen. Als ik denk hoe ik de eerste dag als een onzeker wezeltje binnen kwam en te zien waar ik nu sta en hoe sterk vandaag geworden ben, ik hoop dat ik nog mooie dingen ga doen. Met trots draag ik de naam “Priesteres”. (Evelien)

*****

Bedankt, Katrijn, om ons op jouw mooie, unieke manier onder je vleugels te nemen en te begeleiden op deze wonderlijke weg! Zowel ikzelf als mijn lieve zusters-priesteressen zijn allemaal gegroeid en opengebloeid… Ik zit hier nog na te gloeien van liefde en dankbaarheid! Love you all! (Karin)

*****

Nogmaals dank voor het waanzinnige inwijdingspad waar je ons doorheen hebt begeleid. Ik ben in een nieuwe versie van mezelf terecht gekomen en dat voelt heel erg goed! (Nathalie)


Het boek ‘Inwijdingsweg van een Priesteres’

BOEKInwijdingsweg van een Priesteres’. Een gedeelte van de opleiding ‘Priesteres van de Nieuwe Tijd’ is opgenomen in dit boek. Info over het boek. Klik hier

VIDEO’S Katrijn Joris leest enkele fragmenten voor uit ‘Inwijdingsweg van een Priesteres’. Klik hier

Sfeerbeelden uit de opleiding