Regressie-opleiding

Heling van de Zielentijdslijn

De verborgen mogelijkheden van de Ziel

Introductie opleiding tot regressie-coach

door Katrijn Joris

Regressietherapie wordt vooral gebruikt om steeds terugkerende, storende situaties, diep gewortelde gevoelens en trauma’s op te lossen. Regressie is een uiterst werkzame methode waarbij je inzicht en hulp krijgt om o.a. gedachtepatronen, problemen, angsten, onbestemd verdriet, energietekort, psychische en lichamelijke pijn enz. te doorgronden en diepgaand te transformeren.
In deze regressie-opleiding ga je na elk deel theorie, waarop grondig wordt ingegaan, leren om zelf een regressie te begeleiden. Stapje per stapje, behoedzaam zal je verkennen en zelf oefenen op elkaar. Steeds onder voortdurende begeleiding van Katrijn.

Wat leer je

Je leert werken met verschillende technieken om de regressie in te leiden waardoor je heel doelgericht kan werken. Zo leer je o.a. om via lichamelijke gewaarwordingen, emoties en gedachtepatronen, blokkades en trauma’s in het verleden te lokaliseren. Je leert op een geïnspireerde, door theorie omkaderde en toch open manier, een regressie begeleiden. Ook de regressietechniek van de helende zielenreis krijgt de nodige aandacht.
Tijdens de oefeningen kan je terechtkomen bij de jeugdjaren (innerlijke kind), de geboorte, de prenatale periode, de vorige levens en soms ook in de bestaanssferen tussen twee levens in.
Vervolgens leer je vanuit de praktijk en ondersteund door de nodige theorie, heling uitvoeren op de ontdekte blokkade of het trauma. Ook hiervoor werken we met verschillende transformatie- en heling-technieken en methodes om oude programmaties los te laten.
Technieken zoals sturen en begeleiden van de ontlading, aanreiken van positieve affirmaties, transformeren, helen door lichtinbreng en werken met de aanwezige gidsen, Spirituele Helpers en Lichtwezens, worden aangeleerd.

Werkzaamheid

We hechten niet alleen belang aan vorige levens maar staan ook stil bij de prenatale periode, de geboorte en de kindertijd: abortus, meerlingen in de moederschoot, levens- en doodsangst, kwetsuren innerlijk kind enz.
Heel bijzonder aan deze opleiding is dat naast de gebruikelijke methode van regressie ook de methode van heling van de zielentijdslijn aangeleerd en geoefend wordt. Deze techniek werkt op het lichtniveau. Op dat niveau kunnen ervaringen zich in verstarde energie vastzetten en kan die verstarde energie terug omgezet worden in licht. M.a.w. negatieve of zware energie lost en versmelt met het omgevend licht waardoor zich een ‘peace of mind’ installeert.
Nieuwe methodes om te communiceren met het energetisch trauma-veld worden aangeleerd: talking to the soul, talking to the cells and organs, cell memory clearing enz.
Deze manier van therapie werkt in op het celgeheugen (DNA) en transformeert storende ervaringen zowel uit je individuele verleden als uit het collectieve geheugen van de mensheid en de Aarde.
THEORIE
° theorie over het ontstaan van blokkades en trauma’s in verschillende cruciale periodes van het leven en in vorige levens
° trauma’s bij indaling of incarnatie
° trauma’s en ontstaan van patronen in prenatale periode (in baarmoeder) en geboorte
° jeugdproblematiek en kwetsuren van het innerlijke kind
° verschillende methodes om een regressie aan te pakken en te begeleiden
° inzicht in de tijdslijn van de ziel
° het collectieve geheugen en de weerslag op de ziel
° blokkades in het celgeheugen deprogrammeren.
PRAKTIJK
° praktisch oefenen in kleine groepjes en onder deskundige begeleiding
° regressie leren begeleiden naar geboorte, prenatale periode, innerlijk kind, vorige levens, niet-stoffelijke sferen
° leren opzoeken, deblokkeren, helen/transformeren van trauma’s (deprogrammatie van oude codes, trauma release, vergiffenistechnieken enz.)
° verschillende methodes om nieuwe positieve gedachten, gevoelens, besluiten enz. te installeren
° regressie naar zoekgeraakte talenten en wijsheid – helen en deblokkeren
° activeren van talenten, wijsheid en liefde
° werken met helende zielenreizen en aanhechten van verloren zielendelen
° openen van je intuïtieve vermogens bij de begeleiding van de regressie en heling van de zielentijdslijn
° zuivering van het celgeheugen en deprogrammeren van blokkades
° de hulp van Lichtwezens en gidsen aanwenden tijdens regressie en heling

DAG 1: Omkadering van regressie

° Belang van regressie
° Stuur- en volgtechnieken
° Opbouwen van vertrouwen
° Bruggen van inductie
° Oefensessies.

DAG 2: Meest voorkomende obstakels

° Karakterpostulaten
° Trauma’s
° Hangovers
° Pseudo-obsessies en obsessies
° Oefensessies.

DAG 3: Katharsis en helingtechnieken

° Aanpak van trauma’s, hangovers en karakterpostulaten
° Trauma-release
° Aura-analyse en aurahealing
° Geboorteregressie en prenatale-trauma’s
° Oefensessies.

DAG 4: Indaling of incarnatie, baarmoedertijd en geboorte

De indaling van de ziel, de baarmoedertijd en de geboorte spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de persoonlijkheid, de gedragspatronen, emoties, inprentingen enz. Ook het leven in overeenstemming met je zielendoel wordt o.a in deze levensfasen mee bepaald.
° Rol van ouders (vader, moeder, adoptieouders), voorouders, eigen zielenlijn enz.
° Extra aandacht voor trauma’s in de moederschoot o.a. alleen geboren tweeling (vanishing twin), miskraam, abortus enz.
° Ontladen, deprogrammeren en transformeren van inprints en conditioneringen
° Ophalen en helen van blauwdrukken (codes) in de energielichamen en de ziel.
° Oefensessies.

DAG 5: Het gekwetste innerlijke kind

De kwetsuren van het kind lopen als een rode draad door het verdere leven en vragen om inzicht, verwerking en heling.
° Inductiemethodes tot regresssie/zielenreis naar trauma’s, conditioneringen, emotionele en mentale programmaties van het gekwetste innerlijke kind.
° Ontladen van specifieke trauma’s, emotionele, mentale en karmische kwetsuren en conditioneringen
° Spefieke heling- en transformatietechnieken.
° Aanleren van geleide visualisatie.
° Oefensessies.

DAG 6: Regressieheling van de zielentijdslijn en nieuwe methodes in zielencommunicatie en regressieheling

° Heling van de zielentijdslijn, verblijf in de sferen, spirituele Begeleiders, aanleren van helende zielenreis.
° Nieuwe methode van regressie en heling van het celgeheugen: talking to the heart and the soul, talking to the cells , clearing cell memory
° Contact met Hoger Zelf en Lichtwezens
° Oefensessies.
Na afloop ontvang je een uitgewerkte manual.
Deze cursus is een introductie tot regressie en brengt theorie en praktijk samen tot een werkzaam geheel.
De opleiding staat open voor therapeuten, energetisch consulenten en healers, maar ook beginners kunnen er mee aan de slag.
Katrijn, begeleidt deze cursus vanuit haar 25 jaar ervaring met regressie en zielenheling.
Wie in het verleden de regressie-opleiding reeds volgde toen die uit 4 dagen bestond, kan nu ook aansluiten vanaf dag 4. Gelieve vooraf contact met ons op te nemen.
INFO: Regressie-opleiding 6 dagen.
Data 2022-2023: vrijdag 16 september, 7 en 28 oktober, 18 november, 16 december 2022, 13 januari 2023 telkens van 10u-17u. Prijs: €795 euro . Manual, versnaperingen, water, koffie, thee inbegrepen. Afbetalingsplan mogelijk na onderling overleg. Ook indien je de opleiding voortijdig stopzet, wordt het volledige bedrag betaald.
Inschrijven en aanmelden: De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek, 015 52 02 57 of via centrum@maancirkel.be. Stort voor 15 augustus €95 voorschot op BE 25 0013 2237 0482 van De MaanCirkel, vermeld de code REG-22-09. Je bent pas ingeschreven na storting van het voorschot. Het resterende bedrag wordt de eerste dag van de opleiding betaald.
Omwille van de intensiteit van de opleiding en begeleiding maximum 12 personen.

Twee extra thema-dagen: onder voorbehoud

Na deze 6 opleidingsdagen worden nog twee extra thema- en doorwerkdagen voorzien rond het thema ‘vader’ en het thema ‘moeder’. Deze thema-dagen zijn enkel voor personen die de regressie-opleiding reeds volgden.

Doorwerk- en thema-dag ‘Vader’

Hier kan aan bod komen, zowel theorie als praktijk:
– relatie met de (biologische) vader (indaling, prenatale periode, geboorte, jeugd, heden)
– weerslag op relaties met mannen, partners, zonen enz.
– relatie met autoriteit: professioneel, opvoeding, gezin enz.
– relatie met de ‘mannelijke’ God
– oefensessies

Doorwerk- en thema-dag ‘Moeder’

Hier kan aan bod komen, zowel theorie als pratijk:
– relatie met de (biologische) moeder (indaling, prenatale periode, geboorte, jeugd, heden)
– weerslag op relaties met vrouwen, partners, dochters enz. relatie met de aarde, je lichaam, gronding enz.
– relatie met de Godin
– oefensessies
Data extra thema-dagen 2023: indien voldoende interesse worden de data vastgelegd.
Themadag ‘Vader: vrijdag 17 maart, 10u-15u30, De MaanCirkel, €75, code REG-23-03-V.
Themadag ‘Moeder’: maandag 17 april, 10u-15u30 De MaanCirkel, €75, code REG-23-04-M.
Inschrijven:
015 52 02 57 of via centrum@maancirkel.be
Adres: De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek, 015 52 02 57.
Deze themadagen zijn enkel voor wie de regressie-opleiding reeds volgde.