Channelen is een verbreding van je bewustzijn, je openstellen…

 Vragen en antwoorden over Channelen

De Bron in Jou.

A Je inwendige Stem channelen

Wat is channelen?

Channeling is een vorm van de verbreding van je bewustzijn. Een verdere stap in je groei. Je stelt je open voor een ruimer weten, een rijkere inhoud in jezelf.

Je Hogere Inspiratie channelen

Channelen is bereid zijn je Innerlijke Stem te volgen. Zo geven we ons Hogere Zelf de gelegenheid ons dagelijkse leven meer te inspireren en te leiden. Wanneer je je dus aangetrokken voelt om te leren channelen en het ook toepast beantwoord je aan een diep zielenverlangen, een verlangen om je in je leven te laten leiden door het Goddelijke in jou.

Je zou kunnen zeggen dat je Innerlijke Stem de spraaktechnologie is van je Goddelijke IK of De Bron in jou of je Goddelijke IK – deze begrippen gebruik ik door elkaar, ze betekenen voor mij hetzelfde. Ook je Hogere Zelf gebruik ik in de betekenis van je Goddelijke IK.

Doordat de energie in dit tijdperk gevoelig stijgt, vindt channelen een steeds ruimere ingang. De energie van heel veel mensen is zo verfijnd dat ze niet alleen nieuwsgierig zijn naar channelen maar er zelf mee aan de slag willen gaan.

Hoe stiller, hoe dichter bij de Bron in jou, bij je Inwendige Stem.

Wanneer je channelt vanuit de Bron, vanuit het diepste in jou, laat dan alle beelden varen en keer je naar ‘de grote leegte vol bewustzijn.’

Bij een channeling komt de wijsheid uit vele ‘bibliotheken’: uit jou wijsheid, uit die van je channeling-partner, uit je ervaring, uit je aura en ziel, uit die van je channeling-partner, van jou en zijn spirituele begeleiders, uit de Bron van Al-Wat-Is, uit de engelen en uit de collectieve wijsheid van de mensheid door de eeuwen heen… Je Inwendige Bron is met dit alles verbonden. Er werken nog meer krachten of bewustzijnsgebieden mee aan de channeling: je keel- en nekchakra, je hartchakra, je kruin, enz.

Wanneer je channelt, doe het dan vanuit de intentie: ‘ik dien de Bron met vreugde’. Waarom met vreugde? Omdat vreugde voor mij een essentieel kenmerk is van scheppend in het leven staan, van de Bron.

Tijdens het channelen is er altijd een overdracht van energie, van Licht. Het is dus een vorm van heling.

Tot slot: beleef plezier aan het channelen. Beleef er véél plezier aan.

Werkwijze

De werkwijze die ik verkies is om eerst diep in de stilte te gaan en dan rustig de antwoorden af te wachten. Spreek rustig en niet snel, laat korte pauzes, dit zal je geconcentreerd en in je centrum houden. We trachten te channelen vanuit de ‘Leegte vol bewustzijn’, vanuit ‘De Bron in ons’.

Inspiratie en Vertrouwen

Bij het channelen spreek je uit (of schrijf je neer, of teken je, enz.) wat je via inspiratie gegeven wordt. Je zal vaak niet weten wat het allemaal betekent voor de persoon die naar jou komt en tijdelijk onder je hoede is geplaatst; maar dat geeft niet, dat moet je zorg niet zijn. Je geeft wat jou gegeven wordt, daarop mag je vertrouwen. Het is mogelijk dat je niet alle vragen oplost waarmee een persoon naar jou is gekomen maar dat geeft niet. Je doet je best en dat is voldoende. Voel je daarbij ontspannen.

Zijn dan alle antwoorden juist? Wanneer je je diep afstemt en de antwoorden laat komen vanuit de stilte van De Bron in jezelf, mag je vertrouwen hebben. Je zal mettertijd misschien wel diepere dingen zeggen, dat wijst dan op je evolutie.

Je moet bij channelen geen prestatie leveren en je moet je zeker niet verplicht voelen om de levensvragen van iemand uit te klaren. Voel je vol vertrouwen en vraag hulp aan je Inwendige Stem (Hogere Zelf) om je zeker te voelen en om je te inspireren.

Je hoeft je niet verplicht te voelen om op alles een antwoord te geven. Als je het niet weet, als je denkt dat je niet bij de antwoorden komt, zeg het dan gewoon. Bijvoorbeeld met ‘ik ben niet de persoon die je dit antwoord kan of moet geven. En dat mag je vrij letterlijk nemen, soms moet het antwoord op een vraag niet van jou komen, maar misschien van zijn/haar moeder of partner, enz. Je eerlijkheid zal geapprecieerd worden.

Ooit kwam iemand naar mij met een vraag over voorvallen in de toekomst. Er werd me inwendig duidelijk gemaakt dat ik daar niet op moest ingaan. Omdat ik inwendig toch insisteerde en nadrukkelijk om een antwoord vroeg kreeg ik van m’n Begeleider de boodschap: ‘breek dan binnen, als je dat wilt’. Voila, dat was duidelijk!

Maar anderzijds: onderschat jezelf niet. Soms komt het antwoord later in de channeling toch nog of vind je klant dat hij het antwoord gekregen heeft terwijl jij je daar niet ten volle bewust van bent.

Woorden moeten voor zichzelf spreken.

Overgave

Je richten naar de wijsheid in jou is een proces van overgave. Het is je verbinden met het Diepste in Jou en zo met Al wat bestaat. Daarom zijn er in deze channelingcursus steeds weer die diepe meditaties om je zo subtiel mogelijk af te stemmen op een zo diep mogelijke de stilte, de stilte waar alles uit ontstaat. Want het is daar dat je je verbindt met je Innerlijke Stem en met De Bron in jezelf.

Durf open staan voor antwoorden die niet voor de hand liggen, die nieuw of onverwacht zijn.

Ik wil positief channelen.

Kan ik negatieve dingen zeggen, spreken over jaloezie e.d.?

Dat kan zeker, als die woorden je gegeven worden van diep van binnen zullen ze betekenis hebben voor je partner. Wanneer je het woord ‘jaloezie’ uitspreekt kan het veel betekenen: ‘er is jaloezie in je omgeving’ of ‘let op voor die valkuil’ of ‘het is een afgesloten hoofdstuk’. Aan een channeling , zelfs aan één woord kleeft vaak een gevoel en zelfs een interpretatie, die je gesprekspartner kent en die jij misschien niet kent. Durf dus uitspreken wat je gegeven wordt.

Een channeling is vaak een schouderklopje, maar ook soms een confrontatie voor de luisteraar.

Zelf nog een ander channel bezoeken?

Je kan channelen voor anderen en voor jezelf en toch ook nog andere channels bezoeken als je dat wilt. Het kan toch weer je horizont verder opentrekken, je geest verruimen. Het is een uiting van openheid en efficiëntie om ook open te staan voor de wijsheid die anderen je kunnen brengen. Ze spreken vanuit andere invalshoeken en kunnen zo bijkomende wijsheid geven.

dsc01483_9 Pilaren zon in tempel

De Bron in Jou.

B De cursus

A Channelen

– We beginnen met de diepte te leren bereiken die nodig is om betrouwbare informatie te verkrijgen. De oefeningen zijn erop gericht om je te verbinden met het Goddelijke in je en vandaaruit te spreken.

– Je zal in het begin aanleren om in zuiver contact te treden met je Innerlijke Stem en eventueel ook met je Engelbewaarder.

– Je zal in het begin vooral voor je medecursisten channelen.

– Er zullen in elke les oefeningen zijn om je channelkanaal te zuiveren.

– Er zullen in cursus en in elke les oefeningen zijn om kwetsuren op te ruimen in je hart-, keel-, nek- en kruinchakra en ook in andere gedeelten van je Wezen.

B Channelen over je talenten en mogelijkheden (=channelen over je Meesterschap)

– Veel vragen waarover je zult leren channelen hebben betrekking op je huidige incarnatie, je incarnatiedoelen en -mogelijkheden. Je zal ook voor jezelf leren channelen. Je zal dan leren channelen over je incarnatiemogelijkheden en doelen.

– Je zal in de cursus channel-oefeningen leren om te weten te komen welke talenten je hebt, welke mogelijkheden je hebt. En ook hoe je die kan bereiken.

– We zullen (in sommige cursussen) ook archetypes channelen. Elk archetype heeft eigen kwaliteiten en eigenschappen. De wijze vrouw, de magiër, de krijger, de zoon, de wildeman, de heler, de priesteres en zovele anderen, hebben unieke kwaliteiten. Sommige van die kwaliteiten wachten op ontginning en ontplooiïng in ons leven. Ze sluimeren in ons en willen gewekt worden. Dat gebeurt in het begin door die archetypes aandacht te geven, hen vragen te stellen en je voordeel te doen bij hun antwoorden. Het is goed om met enkele van die personages contact te nemen om van hen te leren. Het channelen van archetypes is goed om inzicht te krijgen in mogelijkheden en de weg naar hun ontplooiïng.

C Channelen voor personen van buiten de cursus

– Je zal leren channelen voor personen van buitenaf die we uitnodigen. Dus channelen voor onbekenden, niet-cursisten. Dit wordt aangebracht op maat van de groep.

We kiezen een stap-voor-stap aanpak. Eerst kwaliteit dan kwantiteit. We beginnen het channelen via enkelvoudige woorden. Geen volzinnen van in het begin. Dit omdat we gemakkelijker afgestemd blijven op het niveau van de stilte als we eerst oefenen met aparte woordjes, eerder dan met volzinnen. En die enkelvoudige woorden kunnen ook geladen zijn met betekenis en inzicht.

Bij een goede channeling inspireren de woorden. We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat iemand tegen ons een woord, een zin zegde, die lang, zeer lang, bleef hangen. Dat ene woord, die ene zin dragen we jaren mee, inspireert ons jaren. Inspiratie kan ook met weinig woorden zeer diep raken.

Het heeft geen belang hoe lang je spreekt, wel dat je diep verbonden bent.

We beginnen in de cursus te channelen voor anderen eerder dan voor onszelf omdat we bij het leven van anderen minder betrokken zijn.

Volledige zinnen uitspreken, een vloeiende tekst uitspreken komt geleidelijk aan aan bod in de cursus. Eerst channelen we met enkelvoudige woorden omdat die techniek je toelaat gemakkelijker afgestemd te blijven op de zuivere stilte, je kan dan gemakkelijker luisteren naar je Inwendige Stem of Bron. Je wacht de woorden af. Dat is in het begin een goed start. Want begint channelen niet eerder met luisteren dan met spreken, met ontvangen dan met geven?

C Channelen en Meesterschap

Doel van de cursus is je de middelen te verschaffen waarmee je later zelf aan de slag kunt, zodat je de wijsheid en de antwoorden meer en meer in jezelf gaat vinden. Het is een vorm van Meesterschap.

Channelen heeft veel te maken met ‘Meester zijn over je eigen leven.’ De inspiratie welt permanent op uit je Bron, ja letterlijk elke dag. Let erop. Door regelmatig stil te staan bij de invallen die je krijgt ga je steeds gemakkelijker onderscheid maken tussen wat van diep van binnen komt en wat komt als reactie op oude kwetsuren of uit gewoontepatronen.

Meesterschap is een proces, een verhaal dat nooit ophoudt. Geleidelijk zal je meer en meer spontaan aanvoelen of te weten komen wat een waardevolle volgende stap voor je kan zijn. Dat weten komt niet alleen doordat inzichten of ‘volzinnen’ je te binnen vallen maar het komt ook voort uit een bepaald aanvoelen in je lichaam, zeker bij vrouwen.

Een ander aspect van Meesterschap is dat je je de gelijke voelt van anderen. Je bent misschien niet hetzelfde als een ander, maar niemand staat onder je of boven je. Je voelt je niet meer of niet minder dan de ander. Soms moet je je wel aanpassen aan de omstandigheden wanneer je niet in de positie bent om de lakens uit te delen of de beslissingen te nemen. Dat zijn leerrijke periodes, alhoewel op het eerste gezicht niet altijd even prettig – ik spreek uit ervaring. Maar daarvoor hoef je je nog niet meer of minder te voelen. Maar in alle omstandigheden geldt dat er wegen zijn om je waardigheid te bewaren. Eén oplossing kan zijn: ‘weggaan uit de situatie’, er zijn ook andere oplossingen, zoals sterker worden, je meer voeden met Licht, compromissen sluiten…

Je inwendige stem is de stem van het diepste in jou, van het stukje God dat je in je hebt, van het Bewustzijn zelf. De stem van de Bron in jou. Dat is je inwendige stem. Onderschat dus niet waar je je mee verbindt.

Ergens las ik ‘jullie zijn de Meesters waar je naar op zoek bent.’

Nogmaals over Inspiratie en Vertrouwen

‘Hoe weet ik dat wat ik zeg juist is?’ Dat is natuurlijk de vraag van 1 miljoen. Eén van de criteria daarbij is: inspireren je woorden? Wanneer je diep in de stilte bent en vandaar uit de woorden laat komen dan mag je vertrouwen hebben. We hoeven van onszelf niet te denken het orakel van Delfi te zijn, maar we kunnen wel eerlijk, vanuit de diepte, de antwoorden laten oprijzen.

Channelen is niet zozeer pasklare antwoorden aanreiken dan wel helpen om keuzes te maken.

Channelen vanuit je Innerlijke Stem of je Bron zal altijd ondersteunend en liefdevol zijn, ook al noem je de dingen bij naam. Het zal dan nooit kleinerend of oordelend zijn.

Als je te moe bent, vraag jezelf dan af of het een goed idee is om te channelen. Als je voelt dat de energie er niet meer is, aarzel dan niet om te stoppen. Eén van de redenen kan namelijk zijn dat je gezegd hebt wat er nu moest gezegd worden, dat de boodschap ten einde is.

Misschien kan je dat wat je zegt niet plaatsen, maar dat hoeft je niet te verontrusten, je bent immers maar gedeeltelijk bewust van het leven van de persoon die met vragen kwam. Ooit zei ik, tegen iemand aan het begin van een channeling: ‘ik zie allemaal olifanten.’ Ik kon echt niet plaatsen wat die olifanten betekenden. Maar de persoon vertelde me: ‘ik verzamel beeldjes van olifanten’. Ik heb dit voorval dan als volgt geïnterpreteerd: het gebeurde om de persoon die kwam vertrouwen te geven (en mezelf ook misschien wel) want ik wist helemaal niet dat er olifanten in zijn leven waren.

Luister ook naar wat de persoon zelf aangeeft na de channeling. Voel je niet bekritiseerd, maar ook niet boven de persoon verheven.

Laat je niet van de wijs brengen door een klant. Hij/zij zoekt je op voor advies. Stem je zuiver af en heb vertrouwen, durf te gaan met wat je gegeven wordt.

Ik raad niemand aan om voorspellingen te doen. Je stuurt dan een kracht uit die mee het leven van iemand gaat bepalen. Hooguit kan je aangeven welke trends zich eventueel kunnen voordoen gezien de eigenschappen, invloeden, energieën of kwetsuren die op dit moment in iemand zijn. Als de persoon er voor open staat kan je aangeven welke wegen hij of zij kan bewandelen om de richting om te buigen of te versterken.

Soms is het aangewezen dat je de persoon die voor een channeling komt helpt met een stukje geleide meditatie of heling dat hij thuis kan herhalen.

Is dat wat je channelt correct? Komt het van je begeleiding of komt het uit je dagelijkse denken? Is het geïnspireerd door een hoge trilling of niet? Het antwoord is simpel. Misschien kom je dat wel nooit te weten. Maar ga gewoon door met oefenen en vanuit de diepte de antwoorden te laten opborrelen.

Verder, als je in een groep bent voor meditatie, zoals nu in de channelingcursus, dan is de afstemming gemakkelijker hoog, je bent onder gelijkgestemden die zich inzetten om de Bron op aarde te brengen, dan mag je met vertrouwen kijken naar wat je zegt. Maar je bent niet altijd in de gelegenheid om in een groep te vertoeven. Onder alle omstandigheden is dit criterium waardevol: inspireren je woorden? Dat is niet hetzelfde als ‘houd je gesprekspartner van de antwoorden die je geeft.’ Het kan dat je antwoorden niet behagen maar je channel-partner doen nadenken. Je informatie kan bij je channel-partner dan reacties uitlokken als: ‘hier moet ik mijn verantwoordelijkheid in onderzoeken’ of hem een gevoel geven van: ‘hier wil ik nog meer over weten, hier moet ik verder over nadenken, verder op onderzoek gaan.’

Channelen voor mensen in je omgeving vraagt om diepe afstemming. Hoe meer je betrokken bent bij de persoon die je om raad vraagt, hoe beter het is om in de diepte te gaan en je los te maken van de antwoorden die je goed uitkomen of antwoorden die de andere ontzien, die je goed vindt voor die persoon, enz.

Je trekt de personen aan die je kan helpen. Zou het niet bijzonder onefficiënt zijn van de kosmos om je mensen te sturen die je niet kan helpen? Wees dus vol vertrouwen. Het kan altijd dat iemand je pad kruist die je niet kan helpen met je antwoorden, dat is eerder uitzonderlijk. Via mensen die naar jou komen of via mensen waar je voor channelt, krijg je altijd info over jezelf mee. Er is altijd wel een stukje dat ook op jou van toepassing is of dat de moeite loont om je te herinneren.

Channelen en de Engelen

‘Channelen gebeurt via het Licht van de aarde’, zei Tareth. De engelen leggen hun inspiratie, hun energie in het energieveld van de Aarde, in het Licht van de Aarde. Je maakt deel uit van dat veld, van die energie en daar put je uit. De Engelen zijn niet ‘ergens daarboven’. Ze zijn met hun wezen verbonden met de Aarde en de mensheid.

Het stukje van de Bron in jou, een stukje dat verbonden is met alle stukjes van de Bron die er zijn, met andere woorden, met Al Wat Is. Je inwendige stem is een poort naar ‘Het Al’. Daarom doen we die dieptemeditaties, om die pure stilte te bereiken, van waaruit we het grotere geheel kunnen bereiken, van waaruit we open kunnen staan voor alle Bronnen van wijsheid die beschikbaar zijn.

In het begin moet onze ambitie zijn: een zuiver kanaal zijn. Steeds weer afdalen naar de ‘roerloosheid’, het pure ZIJN. De antwoorden zo de gelegenheid geven om zich spontaan in je te presenteren. Daar gaat het over. Laat de antwoorden jou verrassen. En durf ze dan uit te spreken. Ga met wat je gegeven wordt.

 

Vrije wil

Je begeleiders zullen nooit tussenkomen in je vrije wil.

Een begeleider is als een GPS. Die leidt je naar je einddoel. Maar wanneer je besluit om niet via de grote baan maar via landelijke weggetjes je reis verder te zetten, zal de GPS eerst misschien een signaal uitzenden als ‘gelieve rechtsomkeer te maken’. Maar al gauw zal de GPS je vanaf je nieuwe route leiden naar je einddoel. Zo is dat ook met Engelbewaarders. Ze komen niet tussen in je keuzes maar trachten zich aan de nieuwe situatie aan te passen en je vandaaruit weer te leiden naar je eindbestemming.

Maar als de auto sputtert en stilvalt is er niet veel richting aan te geven.

D Channelen vanuit een

intense relatie met een Lichtwezen

Een Meester woordelijk channelen of een Lichtwezen woordelijk channelen is iets anders. Daartoe word je uitgenodigd. Je inwendige stem, daar ga je zelf naar op zoek. Je kan met de Meesters of Engelen zelf ook contact nemen, maar als het om een langdurige innige channeling-relatie gaat dan zal je toch uitgenodigd worden door de andere zijde.

Niets belet je om je hart te openen voor bijvoorbeeld Jezus en aan Jezus raad te vragen. Ik wil je er zelfs openlijk toe uitnodigen om contact te zoeken met de hoogste wezens waar je je toe aangetrokken voelt en je aanmoedigen met hen te communiceren. Dat kan je zeker doen. Jij nodigt dan uit, stelt je open en wacht onvoorwaardelijk af.

Als de Meester of de Engel je vraagt, dan gaat het vaak om een zeer diepe relatie. Je wordt, bij wijze van spreken uitgenodigd, om plaats te nemen diep in het hart van de Meester. Dit gebeurt meestal na lange uitzuivering in dit en vorige levens.

Je trilling verhoogt dan, je wijsheid dringt dieper door in het bewustzijn van jezelf of van de personen die je zijn toevertrouwd of naar je toekomen. Dat soort channelen zit dan als mogelijkheid al ingeschreven in je ziel. Een mogelijkheid die je in je leven gestalte kan geven.

Het kan verleidelijk zijn om een Meester te willen channelen. Maar het lijkt me beter m’n aandacht te vestigen op de uitzuivering van m’n denken, voelen en handelen. Dan komt de groei, verdunnen de sluiers en breekt het Licht gemakkelijker door.

Als je een diep contact hebt met de Lichtwereld, dan voel en weet je dat.

‘De weg is het doel, het doel is de weg’, zeggen wijze Oosterlingen. Laat je aandacht gaan naar het uitzuiveren van je denken, voelen, handelen, spreken, wensen, naar zuivere intenties. Dan vallen de inwendige sluiers weg en komt het Licht vanzelf in grotere intensiteit inwendig vrij.

E Antwoorden voor jezelf bekomen in je dagdagelijkse leven

In dit hoofdstuk wil ik de horizont uitbreiden en spreken over ‘spiritualiteit-voor-huis-tuin-en-keukengebruik’.

Eerst en vooral: mik hoog! Richt je tot je Inwendige Stem of tot de hoogste Spirituele Begeleiders waar je je toe aangetrokken voelt. Zij hebben het grootste overzicht, de meeste ervaring en kennen de mensen het beste.

Vraag niet alleen ‘genees me’ of ‘laat die of die persoon eindelijk vriendelijk worden tegen me’, maar vraag evenzeer naar de stappen die jij daarin kan zetten, naar de wegen die kunnen leiden naar een oplossing. Wanneer je een actieve deelnemer bent gaat de evolutie nog eens zo snel. Dus stel ook vragen zoals: ‘geef me de inzichten, de wegen, de inspiratie, de ontmoetingen om dat aan te pakken’.

Er is een dubbele benadering mogelijk: inspiratie vragen zodat je de mogelijkheden krijgt om een zaak op te lossen ofwel de inzichten en klaarheid vragen om je met de toestand te verzoenen.

Vraag, vraag veel, je Inwendige Stem, je Spirituele Begeleiders willen niet werkloos zijn, ze willen aan het werk blijven. Vraag elke dag, maar vraag altijd in verbinding. Mettertijd zal je meer en meer momenten van de dag verbonden zijn, totdat je, wie weet, een bijna permanente open telefoonlijn hebt met je Inwendige Stem en Begeleiders. Er komt dan meer en meer een spontaan weten. Heb vertrouwen in de stille begeleiding in je. Let wel: voor iedereen geldt ook dan nog dat we stil kunnen staan bij wat we doen, zeggen, voelen, bij onze relatie met andere mensen.

Sommige mensen zeggen: ik vraag m’n Inwendige Stem en Begeleiders, soms vraag ik zelfs dagelijks: ‘wat moet ik doen, wat is m’n volgende stap. Maar ik heb niet de indruk dat de antwoorden echt komen.’

Vaak is het nodig om praktisch aan de slag te gaan. Wanneer je daadwerkelijk de dingen aanpakt dan kan de inspiratie komen terwijl je bezig bent. Vraag dan, terwijl je actief bent, inspiratie. Dan is er ook een duidelijk engagement van jou, je hebt zelf een stap gezet. Dan is er geen scheiding tussen de materiële wereld en de immateriële wereld, de twee gaan dan samen. Als dat engagement er is, komen de antwoorden, de hulp gemakkelijker.

Aanpakken en dan komen de antwoorden. Ik vroeg eens inspiratie in verband met de foto’s die ik maak en hoe ik ze kan verwerken in m’n activiteiten in De MaanCirkel en het antwoord was: ‘begin eraan en de antwoorden zullen komen.’

Vraag ook terwijl je met een activiteit bezig bent, terwijl je schrijft aan een rapport, een voorbereidende nota, vraag inspiratie terwijl je een lastig gesprek voert een veeleisend telefoontje doet, enz.

Maar vraag ook inspiratie tijdens het schilderen, fotograferen, toneel spelen, sprookjes schrijven, gedichten schrijven, enz. Ik ondervond dat het echt helpt. Kunst is een taal van de ziel, een middel om de communicatie met je ziel te onderhouden en uit te diepen. Kunst kan je ook een toegang tot de lichtwerelden geven.

Je denkt misschien: ‘ik heb mijn begeleiders nodig’ en dat is zeker waar maar evenzeer hebben ze jou nodig voor hun werk. Als je samenwerkt met je begeleiders ben jij hun handen, hun inspiratie, hun hart op Aarde.

Ik leerde dat je zielen-Engelbewaarder vanaf je eerste incarnatie bij je is. Hij/zij (het debat over het geslacht van de engelen is nog steeds niet opgelost) kende een soortgelijke evolutie als jij en is daarom jouw Engelbewaarder. Daarom is hij ook goed geplaatst om je te steunen, er zijn immers talloze parallellen in jullie beider evolutie. Je zielen-engelbewaarder blijft gedurende al je aardse incarnaties bij je tot je deze levensomgeving, die de aarde is, ontgroeid bent, tot je boven het aardse leven uitgegroeid bent en je toe bent aan verder evolueren en groeien in andere zijns-gebieden van de kosmos. In de subtielste ‘gebieden’ van je Wezen tril je op dezelfde frequentie als de Engelen.

Eens je bent verbonden durf dan te gaan met de antwoorden die je gegeven worden.

Kan het zijn dat er soms geen antwoord komt op een vraag over jezelf? Het kan, als je een periode alleen moet gaan. Waarvoor kan dat nuttig zijn? Om sterk te worden, zelfstandig te worden of misschien heb je wel een paar keer een antwoord gekregen maar kon je er geen vrede mee nemen. Maar meestal is het even wachten, geduldig en alert zijn op de signalen en antwoorden die naar je toe komen.

Antwoorden kunnen komen in de vorm van een heldere klare uiteenzetting in je hoofd, of via één enkel woord of via een gevoel in je hart of je lichaam, of via een artikel dat je leest, een tv-programma dat je hoort en vriend die je een hint geeft. Het antwoord komt op veel verschillende wijzen, aangepast aan waar jij alert voor kunt zijn. Je gidsen zoeken voortdurend naar wegen van communicatie met jou. Ben je een gevoelige luisteraar van muziek, dan komen de boodschappen misschien wel via muziek.

Het kan zijn dat je een antwoord niet opmerkt. Maar wanneer je te goeder trouw bent dan zal je later opnieuw een antwoord krijgen. Ditmaal onder een vorm die je beter kan opmerken.

De inspiratie komt ook niet altijd op het ogenblik zelf. Een antwoord kan onmiddellijk komen of binnen enkele dagen of enkele uren. Oefen je in het afstemmen op je Innerlijke Stem of je Begeleiders. Dan kunnen die je gemakkelijker bereiken. Je wordt dan een stabiele spreekbuis. Het kan zelfs zijn dat je het verband tussen het antwoord en de vraag aan je gidsen niet ziet omdat er wat tijd overheen is gegaan.

Bouw de kunst van channeling langzaam op. Neem al de tijd die je nodig hebt.

Je begeleiders kunnen zich voor de behoefte van de situatie aan jou presenteren als een bepaald Wezen, een bepaalde Meester, enz. omdat de naam van die Meester, die Engel bij jou als een bepaalde informatie op zich inhoudt, iets oproept. Ze kunnen zich aan jou bijvoorbeeld presenteren als Jeremias, omdat jeremiaden of klagen een thema is dat ze bij jou willen aankaarten…

Je stelt een vraag aan je begeleiders of Inwendige Stem. Het antwoord komt dan naar mijn aanvoelen onmiddellijk binnen als je geconcentreerd bent bijvoorbeeld onder de vorm van bewustzijn, trilling, klank, licht. Niet noodzakelijk onmiddellijk onder de vorm van heldere volzinnen. Maar het antwoord is wel al in je, alleen dient het nog vertaald te worden van Licht naar woorden, naar beelden, naar dromen.

Onderschat ook de antwoorden niet die komen onder de vorm van een gevoel, een gevoel geeft je rechtstreekse informatie.

Mijn laatste woord is er een van dank, niet alleen aan mijn Begeleiders in het Licht maar ook aan m’n leraren hier op aarde: Johan Spruyt, Lut Van de Velde en Tareth.

Patrick Van Buyten, copyright tekst en foto’s

tel. 015 52 02 57