Zielen-opstelling

door Katrijn Joris

Zielen-opstelling is vaak een onderdeel in het geheel van therapeutische heling-sessies waarbij een keuze gemaakt wordt uit verschillende heling-methodes, energetisch werk, regressietechnieken, zielenreizen, zielen-opstelling, rituelen enz. Hierdoor ontvang elk persoon op maat de therapie  die aangepast is aan haar/zijn situatie of probleem.

Wat is een zielen-opstelling? Onze ziel is de optelsom van het verleden, het heden en bevat tevens de mogelijkheden voor de toekomst. Pijn uit het verleden, of het nu veraf is of dichtbij, kan worden aangeraakt en losgelaten tijdens een zielen-opstelling. Het is een heel efficiënte manier om emotionele pijn, verstarde gedachtepatronen, zielenkwetsuren of beladen herinneringen op een liefdevolle, maar doelgerichte manier te verwerken. De sessies zijn bijzonder heilzaam voor oude, vastgeroeste of beklijvende kwetsuren en trauma’s uit dit leven of vorige levens omdat we voorbij de persoonlijkheid gaan en op zielenniveau werken.

Tijdens een zielen-opstelling worden ‘zielen’ visueel en voelbaar bij jouw ziel (persoon) in een opstelling geplaatst. Deze zielen vertegenwoordigen jijzelf, personen uit je huidig leven. Maar dit kunnen ook gekwetste deelpersoonlijkheden of afgesplitste zielenstukken zijn van jezelf, of personages uit vorige levens.

Het is de bedoeling dat je inzicht krijgt in het verleden en het heden, dat je het kan helen, verwerken en zelfs omhelzen, zodat je het achter je kan laten en verder kan gaan, zonder verstrikt te blijven in wat ooit gebeurde.

Net zoals bij trauma-release helpt een zielenopstelling bij emotionele trauma’s zoals angsten, verdriet, afwijzing…, kwetsuren van het innerlijke kind, misbruik, vrouwenproblematiek…

Katrijn is opgeleid in talrijke helingmethodes en in energetisch en psychotherapeutisch werk. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring in persoonlijke en spirituele begeleiding van mensen.

Individuele sessie: ongeveer 1u30, 100 euro, enkel op afspraak, 015 52 02 57 of per email.