Wie zijn wij?

De MaanCirkel is een spiritueel centrum waarvan Katrijn Joris en Patrick Van Buyten de initiatiefnemers zijn. We willen mensen en onszelf laten uitgroeien tot zelfstandige, blije, vrije, goede, liefdevolle en wijze wezens. Personen en zielen die zich met hun talenten en mogelijkheden in de maatschappij ten dienste stellen van anderen, ieder op zijn manier en los van elke dwang. Gelijkwaardigheid van man en vrouw staat voorop.

We behoren tot geen enkele godsdienst en respecteren ieders overtuiging.

Samenwerken en ons één voelen met anderen vinden we erg belangrijk. Vreugde om geen enkele aanwijsbare uitwendige reden, pure vreugde om het bestaan is wat we nastreven

Er is meer tussen hemel en aarde dan wat we zien. Er is een grote ‘gelaagdheid’,  vele  bewustzijnslagen waar prachtige Wezens mee verbonden zijn. Die hebben het beste met ons voor en zijn bereid ons te helpen. De ontmoetingen die we met Hen hadden ervaarden we als liefdevol, wijs en krachtig, zelfs als speels en blij. Met hen samenwerken is echt bevrijdend.

We zijn ervan overtuigds dat iedereen diep van binnen een eigen Levensbron heeft. Een stukje God dat we in bruikleen hebben. Een belangrijk deel van ons werk is dan ook mensen in contact te brengen met hun Bron en hen te leren hoe ze er zich  kunnen door laten inspireren, ook voor de ’kleine’ alledaagse dingen van het leven.

We streven ernaar vanuit deze waarden en overtuigingen in het leven te staan, al hebben we zelf ook nog een lange weg te gaan.

 

Wie is Katrijn Joris – Anu-M-Isis?

dscn13071

Na een loopbaan in de media koos Katrijn er resoluut voor om haar leven en spirituele activiteiten in dienst te stellen van de Goddelijke Moeder en de Bron. Samen met haar echtgenoot, Patrick Van Buyten, startte ze De MaanCirkel en bouwde een praktijk op met healing, opleidingen en initiaties om vrouwen en mannen te begeleiden in hun persoonlijk ens spirituele groei. Hierbij werkt ze met de wijsheid van de Grote Moeder, de inzichten van de Hathors en de mysterieën van de godinnen en de Alchemie van de oude Graalmagie.

Katrijn is reiki-master, master-instructor IET (Integrated Energy Therapie of Engelenheling) en instructor in Ilahinoor (Arbisch voor heing met het Goddelijk Licht).

Al meer dan 20 jaar begeleidt ze mensen door healing, regressie, cursussen en inwijdingen. Meer en meer komt haar intense eenheid met de Grote Moeder en de sacrale vrouwenschoot (holy womb) op de voorgrond. In haar werk overheersen liefde, inzicht, koesterende geborgenheid, spirituele diepgang maar ook de levensvreugde en speelse aardsheid van de Moeder-Godin.

Wie is Patrick Van Buyten?

Patrick

Patrick werkte jaren in de media. Rond z’n 40ste kondigde zich een nieuwe weg aan. Na een Reiki-weekend besloot hij een cursus Intuïtieve Ontwikkeling te volgen. Daarna startte hij zelf zo’n cursus (1995), werd Reiki Master (1993) en begon met zijn echtgenote Katrijn Joris De MaanCirkel (1998). Hij helpt mensen bij hun ontvoogding en groei met heling, channeling, cursussen en inwijdingen. Hij werd intensief opgeleid en geïnitieerd in het heling- en spiritueel werk van de Bron. Al ongeveer 20 jaar begeleidt hij mensen met channeling, heling, regressies, cursussen en inwijdingen. Meer en meer komt in zijn werk de eenheid met het Hogere Zelf en de Graal als hart op de voorgrond. Zijn werk is doordrongen van de wil om mensen te ontvoogden, in hun Meesterschap te plaatsen en hun talenten te laten ontplooiien in samenwerking met de Bron en de Lichtwezens.