Healing-meditatie: ‘Transformatie van de oorsprong van het virus’

Hier hoor en lees je de healing-meditatie die Katrijn ontving 

Luister hier 

Lees hier de healing- en transformatiemeditatie.

TERUG NAAR DE OORSPRONG, TERUG NAAR HET SCHEPPINGSMOMENT 

In deze meditatie wil ik jullie terugbrengen naar de energetische oorsprong van het virus, naar het scheppingsmoment waarop het virus ontstond en daar transformatie en healing in brengen.

Ga daarom naar binnen in jezelf,

in de innerlijke stilte en adem rustig in en uit.

Breng je aandacht naar je hart en roep het gevoel van rust en vrede in je op

Adem in en uit en laat spanningen, gevoelens en gedachten los.

Ga binnen in de innerlijke ruimte van je hartentempel vraag de begeleiding van de Lichtwezens.

Breng nu je liefdevolle aandacht naar het virus en omgeef het met de liefde en het licht van je Begeleiders

Met je liefdevolle intentie breng je nu je aandacht naar de zware, negatieve energie, de gedachtenvormen van oorlog, geweld, misbruik en veroordeling enz. die in het virus wonen. Gedachten, woorden en daden uit het verre verleden en het heden van de aarde en de mensheid.

Het zijn gedachten, woorden, daden die zich hebben omgezet tot materie, tot levende energieën, levende virussen. Het virus als drager van collectieve negatieve gedachten.

Voel, weet, zie hoe al die virussen met elkaar verbonden zijn tot een groot netwerk dat de aarde omspant.

Volg met je liefdevolle aandacht en nog steeds onder begeleiding van je Lichtbegeleiders, dit web en glijd langzaam terug in de tijd naar het begin van het ontstaan van dit web.

Laat je angst los, adem rustig in en uit en wees je bewust van de Begeleiding van Licht die je ontvangt.

Reis overheen tijd en ruimte. Ga dieper en dieper, steeds dieper tot je terechtkomt in het Veld van Creatie, het Veld van Creatie op de rand van gedachte en materie, van materie en gedachte. Het veld waar gedachten materie worden en materie gedachten. 

Het is het veld dat leeg en ook vol. Het veld dat zwanger van alle mogelijkheden in verleden, heden en toekomst. Het is het Veld van de Schepping.

Wetenschappers noemen het kwantumveld of het zwarte gat dat energie en materie opslokt. Spirituele mensen noemen dit veld de Schepper, De Bron, de Holy Womb van Grote Moeder, de Grote Leegte.

Dit veld creëert en transformeert, doet verdwijnen en creëert opnieuw.

Laat de laagtrillende gedachtenpatronen, de gevoelens, daden enz. in hun meest subtiele vorm, als energie, als bewustzijn, als subtiele minuscule deeltjes, letterlijk opslokken door de Bron, door de Grote Moeder, door de Grote Leegte.

Alle virussen zijn verbonden met elkaar en sleuren elkaar mee in het opslokkende veld.

Herhaal dit meerdere keren tot je werkelijk ziet, voelt, weet dat er zich een magisch werk van de-manifestatie, van dematerialisatie voltrekt.

Ontspan, adem rustig in en uit, kijk toe, zonder iets te dwingen.

Geef je over aan de innerlijke transformator in jezelf.

Het kan gebeuren dat het voelt alsof je verdwijnt en oplost in het grote kosmische bewustzijn.

En dat is goed…

Je bent één met de Creator en met de Creatie.

Je kijkt toe en neemt tegelijkertijd deel aan het verdwijnen van de negatieve gedachten…

Ga door…

Laat dan heel rustig de intentie van licht, vrede, goddelijke eenheid in je aandacht ontstaan.

Laat een nieuwe gedachte van liefde en met een heel hoge frequentie van licht.

Je hoeft dit niet bewust te denken of te richten, je intentie is voldoende.

Kijk toe hoe uit die gedachte een lichtpartikeltje ontstaat en nog één en nog één.

Sommige worden weer opgeslokt door de Grote Leegte, maar jij gaat door met magisch creëren van licht.

Tot een lichtdeeltje blijft ‘leven’. En nog één, en nog één.

De schepping gaat door…

En jij creëert in totale overgave aan de Bron van de Schepping.

Nog meer lichtdeeltjes ontstaan en jij bent aanwezig tegelijkertijd als toeschouwer en als actieve deelnemer.

Niets forceren! Laat je persoonlijke wil niet tussenkomen.

Geef je over aan de Liefde van de Creator, de Schepper!

Voel dat je zelf schepper én schepping bent!

Ervaar hoe nu lichtpartikels aan elkaar blijven kleven en er lichtclusters ontstaan.

Ervaar hoe licht vorm krijgt, lichtmaterie en materie wordt…

Hoe nieuwe cellen gecreëerd worden, nieuwe gedachtenvormen, nieuwe gevoelens, nieuwe daden van liefde.

De lichtcellen vermenigvuldigen zich nu exponentieel, een kettingreactie komt op gang.

Je weet dit is de schepping van de nieuwe mens en de nieuwe wereld.

Voel hoe lichtcellen jouw lichaamscellen en die van anderen binnendringen.

Voel hoe lichtclusters binnendringen in het Corona-virus, in de cellen van besmette mensen en een kettingreactie van transformatie en heling in een gang zetten. Ook deze heilzame nieuwe cellen vermenigvuldigen zich razendsnel.

Voel hoe lichtclusters zich installeren in gezonde lichamen, in gezonde cellen, in ons lichaam, onze aura, onze gedachten en gevoelens en in de karmische patronen die daar aanwezig zijn.

Voel hoe wij allen opgeheven worden naar een hogere trilling van bewustzijn en licht.

En ook buiten de fysieke lichamen en energielichamen speelt zich een magisch schouwspel af.

Zie hoe lichtcreaties zich in de ruimte verspreiden, als slingers en golven van licht, barstenvol nieuwe lichtvormen, gedachten, materiële creaties.

Ze bewegen door het universum en bereiken onze aarde en omvatten haar met een web van licht, met een verzachtend deken van liefde.

Onder dit deken van liefde wordt de nieuwe mens geboren.

Creëer en manifesteer…

Manifesteer licht tot materie en doe dit samen met zovele anderen, mensen en lichtwezens…

Ga zo enkele minuten door tot je voelt dat je aandacht afneemt.

Geef je over aan de Liefde, aan het Licht, aan de Bron.

Weet dat alles goed is.

Weet dat je deelneemt aan de energieshift waar de mensen en de aarde nu doorheengaan.

Eer, respecteer en bedank de zielen die zich hiervoor dienstbaar ter beschikking stellen.

Weet, zie, voel dat we met velen zijn. Duizenden, miljoenen lichtwerkers en mensen van goede wil creëren samen met jou en samen met de Lichtwezens door gebed, goed intenties, meditatie, stille toewijding.

De Homo Luminus, de Nieuwe Aarde is volop in wording! Het geboorteproces is volop aan gang.

Bedank.

Bedank je Engelen en Begeleiders.

Bedank de mensen van goede wil die samen met jou dit proces van liefde doorgaan.

Bedank de Grote Moeder, of de Bron of hoe je de Scheppingskracht van Liefde ook wil noemen.

Kom langzaam terug, in vertrouwen, in overgave.

Om Priya Surey Om! Vreugdevol dien ik de Bron van Creatie!

Om Namah Shivaja! Shalam Aleikum! Amen! Uw wil geschiedde!

Kom langzaam terug. Adem rustig in en uit en open je ogen op je eigen tempo.

Blessed be!

Katrijn Joris – Anu-M-Isis

Channeling: ‘Betekenis van het Coronavirus voor de ziel’

Hier hoor en lees je de channeling die Patrick ontving op 15 maart 2020

Het is niet gekomen zoals jullie hadden gedacht, dit stukje bevrijding van je ziel. Het is gekomen als een dief in de nacht omdat we te druk bezig waren met de voortgang van het alledaagse leven. Dus moest deze ongenode gast, deze versluierde bevrijder gekomen als een dief in de nacht. Hij moest ook komen met groot vertoon, met schallende bazuinen en veel trommels om gehoord en gezien te worden. Het virus is een afrekening met het verleden. Je zou kunnen zeggen het bijsturen van wat is fout gelopen. In die zin is het heilzaam hoe pijnlijk ook het is, maar zeg nu zelf, hoeveel wendingen ten goede neemt de mensheid wanneer alles loopt zoals het altijd al gelopen is.

Het virus houdt een spiegel voor en wat zien we in een spiegel: onze ijdelheid, onze tekortkomingen. In ieder geval een spiegel is altijd een confrontatie met onszelf, hier een confrontatie met het Zelf in ons. Wat heb je voor wanneer je in de spiegel kijkt, naast allerlei details kijk je ook in je eigen ogen al is het maar even. Het lef om in je eigen ogen te kijken. En waren de ogen niet de toegang tot de ziel? Het lef om in de eigen ziel te kijken, om dieper te gaan in onszelf en dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar het kan ook betekenen: zo diep in jezelf kijken dat je verlangt naar eenheid met De Bron. En ook dat is voor iedereen verschillend. Maar zoals de wijze me ooit zegde: ‘In het verlangen naar De Bron is De Bron al actief.’ Het virus is als een kind dat geen rede verstaat zo lijkt het wel en toch zit er veel logica achter dit virus. Dat kunnen we merken aan de resultaten. Velen voelen zich meer verbonden of denken: ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje,’ of denken: ‘Zo kan het niet verder gaan’ of denken: ‘De mensen staan boven de economie, we moeten weer naar een gemeenschap van waarden’, enz. Vele verschillende conclusies, ieder voor zichzelf, maar telkens met de uitnodiging: ‘Graaf een beetje dieper in jezelf.’

Zo, lieve vrienden, adem door je hart en voel de ruimte opengaan en ontvang het Licht. Voel dat de liefde, de vreugde als een vonkje zich verspreidt tot een uitslaande brand.

Ga in vrede, lieve vrienden, Patrick Van Buyten

Luister hier naar de channeling