The 13th Rite of Munay-Ki

The Rite of the Womb

Het Ritueel van de Schoot of de Baarmoeder

13de.druide4 kopie

De rite is bedoeld voor alle vrouwen

Het ritueel van de Baarmoder heelt vrouwen en laat hen herboren worden in kracht, schoonheid en integriteit. Dit ritueel eert en respecteert de Oermoeder en Godin in elke vrouw.

Er bestaat een lineage van vrouwen die zichzelf hebben bevrijd van lijden. Deze vrouwenlijn wil ons aan het volgende herinneren:

De baarmoeder is geen plek om angst en pijn in te bewaren. De baarmoeder is een plek van creatie en geboorte van leven.

De vrouwenspirit van de jungle herinnert ons aan deze eenvoudige en essentiële waarheid:

de baarmoeder geen plek is om angst en pijn in te bewaren. De baarmoeder is een plek van creatie en geboorte van leven.

Deze vrouwenlijn heeft ons via de wijsheid van de jungle het geschenk gegeven van de 13de rite van de Munay-Ki: de Rite van de Baarmoeder of de Schoot.

Zodra je de rite ontvangen hebt, kan je ze delen met zoveel mogelijk vrouwen.

Hef je handen ten hemel en aanroep de vrouwenlijn:

de baarmoeder geen plek is om angst en pijn in te bewaren. De baarmoeder is een plek van creatie en geboorte van leven.

Heling van het celgeheugen en activering van vrouwenwijsheid

Als voorbereiding op het riteel brengen we een intense meditatie waardoor diepe heling van het celgeheugen mogelijk wordt en het ritueel krachtiger kan inwerken.

Het ritueel laat je herboren worden in schoonheid, kracht en waardigheid. Het eert en respecteer de Oermoeder en Godin in elke vrouw en opent de vrouwenwijsheid opgeslagen in de baarmoeder.

Water speelt een centrale rol in de ceremonie. Water verbindt ons met de grote oeroceaan van het leven en met de baarmoeder van de Grote Moeder en Moeder Aarde.

Zodra je de rite ontvangen hebt, kan je ze delen met zoveel mogelijk vrouwen.

Tijdens de rite in De MaanCirkel zitten we samen in de geborgen en warme roze/rode ruimte die voelt als een veilige baarmoeder.

De rite is bedoeld voor alle vrouwen. Ook wie de Munay-Ki niet volgde

 

IN DE MAANCIRKEL – HEVER

Vrouwenritueel met Katrijn Joris . GEEN GEPLANDE DATUM

Prijs, adres, aanmelden: €20 voor wie de rite al ontving, €45 nieuwkomers, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek, 015 52 02 57 of email
Inschrijven: stort €10 op BE 25 0013 2237 0482 van De MaanCirkel en vermeld de code WOM-20-03. Het resterend bedrag betaal je de dag zelf. Je bent pas ingeschreven na betaling van het voorschot.

 

INDIVIDUEEL IN EEN PERSOONLIJKE SESSIE

Je kan het ritueel ook individueel en met een persoonlijke helingsessie ontvangen. We nemen vooraf voldoende tijd voor een gesprek, een helende meditatie en begeleiding. Dit alles duurt ongeveer 1,5 uur tot 2 uur.

Vrouwenritueel met heling door Katrijn Joris op afspraak, De MaanCirkel, Bieststraat 102, 3191 Hever-Boortmeerbeek, of email, 015 52 02 57 .
Prijs: €95. 

NIEUWE MAAN HELING CIRKEL – Terugkom-avond na 13de Rite

Nazorg is minstens even belangrijk als de Rite zelf. Daarom is het mogelijk om bij Nieuwe Maan samen te komen in de geborgenheid van de Vrouwentempel in De MaanCirkel.

Mogelijke inhoud van de terugkomavond. We stemmen ons af op wat zich aandient.

– je transformatieproces met elkaar delen en van elkaar ondersteuning ontvangen in geborgenheid en veiligheid

– geleide helingmeditatie ivm. sexualiteit, vruchtbaarheid, vrouwelijkheid, trauma’s enz.

– energie-oefeningen voor transformatie en heling enz

– water-ceremonie en/of vuur-ritueel

– massage, healing, verwennerij, mantrazingen enz.

– de Rite opnieuw aan elkaar doorgeven

– vrouwen in de menopauze kunnen bij Nieuwe Maan hun offer aan de aarde geven

Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

 
Powered by Typeform
Bezoek ons ook op Facebook:
2018-11-29T10:12:25+00:00