5 juni 2018

DE ZIELENKONING – een waar gebeurd sprookje

In een ver land waar de mensen nog lachen en de kinderen uitgelaten zijn woont een zielenkoning. Hij hoorde dat in Europa de mensen minder en minder lachen. Dat vond hij zo onnatuurlijk dat hij besloot die arme drommels te helpen. Hij dacht dat een grote onderneming nodig zou zijn om zoveel Europeanen te helpen. Daarom zond hij zijn onderdanen naar het oude continent om haar inwoners te bekeren tot de glimlach. Hij noemde zijn onderdanen zielenreizigers en sprak hen toe: ‘Jullie moeten met velen gaan, want in Europa wonen honderden miljoenen mensen. Als we onze stem willen laten horen, moeten we met zeer velen naar daar gaan’. Hij voegde er nog aan toe: ‘We gaan niet als overheersers of soldaten, dat zou te dominant overkomen en wij hebben uit het verleden geleerd dat dergelijke bezoeken van machtigen en rijken heel onaangenaam kunnen zijn. Ga dus als verschoppelingen.’ Om de missie te doen slagen wilde de koning dat de reizigers geschenken zouden meenemen, die de Europeanen kennen en zouden toelaten in zichzelf te kijken. De koning sprak: ‘Neem veel geschenken mee, er zijn er genoeg, we hebben er nog kisten vol van liggen, dus wees er niet zuinig op. Maar wees er wel voorzichtig mee want ze zijn veel waard. In een ver verleden gaven we immers in ruil bodemschatten, mensen en natuurvruchten.’

Hij had ook nog een waarschuwing: ‘Verwacht niet te dramatisch veel van de geschenken want heel wat Europeanen zijn halfblind, je zult ook hart moeten roepen, want velen zijn bijna doof.’

De zielenreizigers begonnen hun tocht en zwermden uit. De weg was lang en gevaarlijk. Ze trokken langs verschilleden routes door de woestijn. Voor dat stuk van de reis werden gidsen aangetrokken. Maar dat bleken al gauw helse schurken te zijn die de zielenreizigers geld aftroggelden, sloegen, verkrachtten en met het leven bedreigden, ja zelfs vermoordden. In de verwarring verloren moeders hun kinderen, anderen werden als slaven ontvoerd en onder geschreeuw werden gezinnen gescheiden, uit elkaar gerukt als waardeloze dieren. Het werd een wreed verhaal.

Maar de zielenreizigers zetten door om hun missie te volbrengen. Ze moesten en zouden de Europeanen blij, opgewekt en niet langer vervreemd van zichzelf maken. Uiteindelijk bereikten er nog heel wat zielen de zee. In gammele boten, nauwelijks de naam waardig staken ze over en bereikten de kusten van Griekenland, Spanje, Italië en enkele andere landen.

Daar aangekomen wilden de zielenreizigers de Europeanen als verre broeders met de breedste glimlach begroeten en hen de geschenken overhandigen. Maar dat liep fout af. De Europeanen lachten helemaal niet, integendeel, veel werden kwaad, zeer kwaad. Ze sloegen de geschenken verontwaardigd stuk en riepen: ‘Wat een waardeloze rommel is dat, jullie beledigen ons.’ De zielenreizigers werden achter verzegelde hekkens verbannen, ver uit het zicht achter muren vastgezet en in gevangenissen opgesloten. Na uitzichtloos lang wachten belandden duizenden van hen voor een rechter. Op alle processen spraken alle rechters als volgt: ‘Vreemdeling, waarom heb je je niet aangepast aan ons?’ En: ‘Wat heb je in deze tot je verdediging aan te voeren?’ De zielenreizigers waren met verstomming geslagen. Was hun intentie dan niet gezien? Tijdens een merkwaardig proces dat veel aandacht trok antwoordde een van hen: ‘Wij kwamen naar hier omdat jullie niet langer lachen, verzuurd zijn en afgesloten van je zelf, van het diepste in jezelf. Daarom hebben we die geschenken, die duizenden spiegeltjes meegenomen en uitgedeeld om jullie naar jezelf te laten kijken. De spiegeltjes hebben we enkele eeuwen geleden van jullie gekregen als een groot goed. Jullie zegden toen dat ze heel waardevol waren, dat het dure geschenken waren. Wij willen dat jullie in die spiegeltjes kijken, kijken met je ogen. Die zijn immers de toegang tot de ziel, is het niet? Wij dachten ze moeten terug lachen, terug vrolijk, terug met zichzelf verbonden worden. Wij dachten als ze zien dat er zoveel vreemden naar hun continent komen dan zullen ze nadenken over de woorden vreemd, vreemdeling en vervreemding… ze zullen, zo hoopten we, het verband zien tussen de miljoenen vreemdelingen die in Europa zijn en de vervreemding waaraan miljoenen Europeanen lijden. Dat was ons plan! Wij zijn broeders, één gezin, zie je dat dan niet. Als het slecht gaat met één van ons, voelen alle anderen dat, zie je dat dan niet. Wij dachten ze zullen in de spiegeltjes naar zichzelf kijken, naar hun eigen ogen kijken en zo in hun ziel. En ze zullen zich kunnen afvragen wie woont daar, wie woont er in mijn ziel? Wat zie je daar? Wat voel je daar? Wie woont in het hart van jullie maatschappij, in ieder van jullie? Is dat de homo economicus of is er iets meer. Is er daar iets dat feller schijnt dan Goud. Misschien iets met één letter minder?’

5 januari 2016

Katrijn 20

FIKSE ENERGIESHIFT IN DE MAANCIRKEL! Jawel, en duidelijk voelbaar!

Door onze spirituele reis naar Egypte met Kiara Windrider en een groep lichtwerkers in december, merken we dat onze energietrilling sterk verhoogd is. Allebei mochten we in Egypte een inwijding en zegening ontvangen van Sekhmet, de Egyptische leeuwenkoppige zonnegodin van vuurkracht en vernieuwing, en allebei voelden we hoe onze verbindingen met o.a. Horus en Isis werden geheeld en verder werden versterkt. Vooral de ontroerende en hartverwarmende ontmoeting met de Hathors in de tempel van Dendera en de tempel van Hatsjepsout hebben een enorme energieshift teweeg gebracht. We mochten immers allebei diepe heling ontvangen op het karmisch verleden van het pre-farao Egypte en zelfs op de periode van Atlantis (Arrantis/Aranuka) waardoor de toegang tot nieuwe informatie geopend werd.

Bij terugkeer in De MaanCirkel werd de energetische impact van de reis pas echt voelbaar. Toen we de eerste helingsessie in onze helingtempel gaven kwamen de Hathors zo voelbaar en zelfs zichtbaar aanwezig dat mijn hart opsprong van vreugde en ik spontaan begon te glimlachen. Ik kon nauwelijks een hoorbare lach onderdrukken want tien Hathors toonden zich als lichtwezens met een groot hoofd en daaronder een nauwelijks merkbare lichtzuil in de cirkelvormige helingruimte. Zij vormden met hun licht een cirkelvormige tempel waarbinnen ik onder hun beschermend licht, mijn helingwerk kon doen. Hun energielichaam toonde zich als een lange, stevige maar nauwelijks merkbare zuil, die eindigt in een stralend hoofd van licht dat sterke gelijkenis vertoond met de Hathor-afbeeldingen in de Egyptische tempels. Het werd mij plots duidelijk dat de Hathor-zuilen in de Egyptische tempels niet zomaar zuilen zijn maar ook een werkelijke weergave van het langerekte en brede lichtveld van de Hathors. Hun energie van liefde, eenheid, speelse sensualiteit en vreugde voor het leven op aarde liet de helingruimte volstromen en inwendig hoorde ik subtiel vibrerende klanken zingen met daar doorheen de woorden: ‘deze tempel is nu een Hathor-tempel‘.

Ook de Lichtvortex in De MaanCirkel is in energietrilling toegenomen. De Lichtvortex, die een permanente energiepoort is naar de hart van de Ziel van de Aarde en via de kosmische dimensies naar het hart van de Bron, vibreert als noot tevoren. Licht, wijsheid, helende Liefde en oud-Atlantische kennis stroomt naar buiten, klaar om gedeeld te worden met de bezoekers, de zielenvrienden, de hele wereld…

We hebben 2015 afgesloten met een sprong vooruit in het openen van onze lichtkern, ons Goddelijke Zelf. Deze spirituele reis heeft in ons een grote verbondenheid geactiveert met alle mensen van goede wil. Overheen landsgrenzen, tradities, religies en tijden. Een warm gevoel van eenheid vult ons hart en doet onze ziel stralen van dankbaarheid.  Dank, dank, dank!

Katrijn 20 Katrijn 4 Egypte Isis.Horus-Osisis 2015 Egypte Sekhmet 2 2015

16 oktober 2015

2015: voor sommigen een energetische aardverschuiving

In 2015 doet er zich een energetische aardverschuiving voor die sommigen van ons innerlijk diep raakt. Ze brengt uitdagingen en natuurlijk ook veranderingen op persoonlijk vlak en breder. Deze ‘optilling’ werd niet vaak aangekondigd op het internet en daardoor kwamen de innerlijke uitdagingen van 2015 voor velen als een verrassing en was het ook soms niet duidelijk wat de betekenis, impact en reikwijdte ervan was.
Het is alsof de oude gewoontes en denkwijzen zich laten voelen als een oud web, een verroeste constructie. We worden allen uitgenodigd om afscheid te nemen van gedachtepatronen zoals: ‘slachtofferschap’, ‘gebrek aan geloof in eigen gedachtekracht’, ‘gebrek aan geloof in eigen kunnen’.

In de plaats daarvan worden we uitgenodigd voor volgende invocatie: ‘het oneidige is boven mij, onder mij, links van mij, rechts van mij, voor mij en achter mij. Die oneindige ruimte vul ik met sereen bewustzijn en daar verbind ik mij mee’. Als je dat ervaart gaan de slagbomen van je hart, de bewaakte grenzen van je hart open.

Onze gedachtekracht is vergroot. We worden meer en meer aangespoord om te denken wat we willen, echt willen vanuit onze ziel.

Aangespoord ook om in een moeilijke situatie te denken: ‘hier kom ik uit’ en ‘ik wil dit of dat’ eerder dan: ‘ooh en wee’.

Laten we alert zijn voor emotionele valkuilen. Denk niet langer ‘ik ben bang dat anderen…’ maar denk: ‘Ik neem m’n plaats in tussen de anderen en handel vanuit m’n hart, vooral voor in situaties en thema’s die me raken, waar ik gevoelig voor ben.’

We worden aangemoedigd een verschuiving te maken:

van: ‘wat overkomt me nu weer’ naar: ‘ik wens/wil/ben dankbaar voor…’

van: ‘dit is niet voor mij weggelegd’ naar: ‘ik wil daaraan werken, dat bekomen.’

van: ‘vragen aan m’n vrienden van hierboven: ‘willen jullie dit voor me oplossen’ naar ‘inspireer me zodat ik de situatie zelf kan oplossen.’

van klagen naar ‘wat wil ik in de plaats stellen.’

Zaken die vroegermoeilijk ware, meer tijd vroegen, taaier waren, gaan daardoor nu gemakkelijker. Belangrijk is om die klik te maken naar: ‘wat wil ik.’ en onze gedachtekracht daarbij in te zetten.

9 mei Morgen Moederdag en we zijn er na een intimistische en helende 13de Rite, (Ritueel van de Baarmoeder) helemaal klaar voor. . De heling en Godinnenkracht stroomde voluit en de verbondenheid tussen de zielenzusters was ontroerend en hartverwarmend. Tijdens de afsluitende wereldheling vloeiden golven van liefde en licht naar de vier windstreken naar mensen in nood. De MaanCirkel-tempel baadde weerom in de zachte ondersteunende energie van de Grote Moeder. We zijn gezuiverd, geheeld, stralend van Licht en vooral heel dankbaar. Sinds vandaag ligt ook onze tuin er maagdelijk en vriendelijk ontvankelijk bij. Helemaal in overgave om de warme passie van de zon toe te laten en morgen een dag family-time in te lassen.

8 mei Sorry, lieve vrienden dat we jullie zo lang in de steek gelaten hebben met berichten en nieuwtjes allerhande. We gaan proberen om meer regelmatig te bloggen. Maar het zijn hier dan ook enkele hevige weken, zelfs maanden geweest met veel internationaal bezoek en daarnaast onze eigen groepen (Shamanic Alchemy, Ilahinoor, regressiecursus) en individuele consulten. De laatste weken hebben we hier genoten van zoveel wijsheid en zielenverbondheid. Het begon al in maart met de 6-daagse van Juan en Ivan Nunez del Prado. De teachings, oefeningen en initiaties van ‘Het Pad van de Inca’ hebben onze stoutste verwachtingen ver overtroffen. Bovendien volgde Kiara Windrider ook de 6-daagse en samen met Kiara, Juan en Ivan en nog enkele gasten verbleven ze allen in De MaanCirkel. Dat resulteerde in uiterst interessante gesprekken en universele wijsheden aan de tafel en tijdens de vrije uren. Wat een voorrecht! Volgend jaar komen Juan en Ivan in elk geval terug. Hetzelfde ook voor Anaiya Sophia en Don Alberto en Richard. De ceremonies en helingebeden en -gezangen van Don Alberto, sjamaan uit de Amazonde-jungle, zijn van een ongekende zuiverheid, authencititeit en intensiteit en vragen om opvolging en herhaling.

Ondertussen hebben we ons zomerprogramma opgesteld en zijn we erg fier met het resultaat: een super weekend ‘Alchemie van de Liefde’ voor singles en partners, een intens inwijdingsweekend ‘Munay-Ki’, onze jaarlijke vaste waarde: ‘5 dagen retreat met Kiara Windrider’ en, zonet beslist, een poezie- en klank-avond ‘Speelse Liefde’ met o.a. de gedichten van Patrick. Maar nog eerst even doorgaan met de lente en al het mooie dat mei en juni ons te bieden heeft.

13 augustus Beste vrienden, op 17 augustus nemen we deel aan een online-event voor vrede in het Midden-Oosten: ‘ONLINE GLOBAL PEACE SUMMIT FOR THE MIDDEL EAST’. Je kan deze Summit volgen op je scherm. Deel het ook met je vrienden aub zodat dit werkelijk een wereldwijd gebeuren voor vrede wordt en de energie van liefde, vrede en verbondenheid de wereld ingestuurd wordt! Opgelet voor ons (Belgen) is het om 19u30 op zondag 17 augustus! Straks stuur ik je ook de link, die klik je aan om de Summit live te kunnen volgen. De link is: http://www.blogtalkradio.com/divineinc/2014/08/17/we-are-one–online-global-peace-summit-for-the-middle-east

Patrick heeft eergisteren een prachtig vredesverhaal geschreven dat we live op skype gaan voorlezen op ‘We are one – Online Global Peace Summit for the Middle East’ op 17 augustus vanaf 19h30 en later. Het verhaal komt ook op deze website en in een van onze eerstvolgende nieuwsbrieven.

Hieronder de deelnemers, de presentators die allemaal hun vredesboodschap zulle brengen. 

13 mei Oef! ons nieuw zomerprogramma staat op de site en de gedrukte flyer is ook deze week klaar. Een oude bekende, White Night Swan die meer dan 11 jaar geleden onder de naam Maia, samen met haar toenmalige partner Magwatha heel wat workshops in De MaanCirkel gaf, komt weer op bezoek op 7 juni. Vooral haar meditaties en teachings uit haar nieuw boek ‘Sahra, the secret wife of Yeshua’ doen ons nu al verlangen naar de gesprekken en meditaties met haar. Ze brengt ook een prachtig eigengemaakt wandkleed mee waarin nieuwe codes en symbolen verwerkt zijn. Ben benieuwd! Verder staat onze zomer helemaal in het teken van het hart. Met van 20 tot 24 juni, de 5-daagse ‘Ilahinoor – Open je Hart’ van Kiara Windrider op kop. In juli volgen de zalige weekendworkshop ‘Pelgrimage naar de Zwarte Madonna en het Christushart’ en de 3 zomeravonden met ‘Liefdesrituelen en meditaties om je hart te openen’. Eind augustus vieren we het einde van de hartenzomer met een enthousiaste workshop: de Happy Wo-Man’s Day‘. Dit wordt een dag van vreugde en eenheid, een ervaringsdag voor vrouwen én mannen. Wie vorige zomer het Godinnenfestival bezocht en deelnam aan het eindritueel van Eenheid tussen God en Godin, weet welke energie van liefde en vreugde we samen gaan creëren!

Maar ondertussen blijven we nog even in mei! Volgende maandag, 19 mei, weer Rode Tent, de rituele vrouwencirkel, in onze tuintempel. In het weekend worden de ladder en frivole wandkleden weer uitgehaald om de tempelruimte om te toveren tot Rode Vrouwentempel!

3 mei Wat een energie was dat hier de laatste dagen! Kiara Windrider en Anaiya Sophia in onze MaanCirkel op bezoek als vrienden, zielenmaatjes én guest teachers! Zoveel liefde, vriendschap en oprechte verbondenheid ervaren is voeding voor lichaam en ziel. Bij elke activiteit een grote groep mensen die met een blij hart en geheelde ziel weer naar huis gingen! Wij zijn zooooo dankbaar!

Kiara Windrider mogen we hier al terug verwelkomen op 20 juni voor de 5-daagse retreat ‘Open je Hart -Ilahinoor’ in de Oude Abdij Kortenberg en Anaiya heeft met haar typerend enthousiasme toegezegd om volgend jaar begin mei weer onze gast zijn.

14 maart

Vandaag is blijkbaar een heel bijzondere dag. ’t Is nog geen volledige volle maan maar de energie is hier wel al voelbaar. Voeg daarbij het jonge geweld van de vroege lente en daar nog bovenop de grote kosmische evolutie waar we doorheen gaan en dan begrijp je meteen waarom er hier zoveel nieuwe energieën en nieuwe contacten de kop opsteken. De lente brengt nieuw leven! Meer hierover volgende week op onze website.

Verder staat hier alles gepakt en gezakt voor de Bio-Energeticabeurs die morgen in de Brabanthal in Leuven begint. Kom ons gerust een bezoekje brengen voor een babbeltje of voor een korte channeling- of healingsessie. De MaanCirkel infostand kan je niet mislopen. Wij staan vlakbij de inkom. We geven in zaal Luna ook twee workshops. Op zaterdag kan je om 14u45 samen met Katrijn kennismaken met de Hathors in de workshop/lezing ‘De Hathors en lessen in spirituele levenslust’ en op zondag om 14u laat Patrick je in de workshop/lezing ‘Channelen met de hulp van kristallen’ kennismaken met een kwaliteit die iedereen in zich draagt.

Dus, misschien tot gauw?

11 maart

De MaanCirkel blog ziet het daglicht. En dat op een stralende vroege lentedag. In De MaanCirkeltuin ‘showen’ de eerste bloesems hun zachte tinten. De houten tuintafel kreeg vandaag een frisse onderhoudsbuurt en binnenkort wordt voor het eerst dit jaar het gras gekortwiekt. De tuin is klaar om de bezoekers te ontvangen en wij ook. Het lenteprogramma op onze website is aangepast: van maart tot juni allerlei nieuwe maar ook vertrouwde activiteiten. Nog deze maand krijgen we hoog bezoek van de Hathors met een nieuwe meditatiereeks “De Nieuwe Mens in de Nieuwe Tijd” en “Onthaasten in deze tijd van versnelling” en brengen we de workshop ”Herwijdingsritueel voor vrouwen”. Een workshop die het leven van elke vrouw kan veranderen.

De lente is hier voelbaar. In ons lijf, ons hart, onze ziel en natuurlijk ook in ons zielekind: De MaanCirkel.

 

 

2023-01-28T11:12:29+02:00